loga aloga bloga c

             RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH   bip   logo termo   ankieta

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

I PROFILAKTYCZNY RAJD NA ZAKOŃCZENIE XIV EDYCJI KDP

Administrator

5 czerwca 2019 r. około 150 uczniów z 6 szkół zdjęcie PROFILAKTYCZNY RAJD...ponadgimnazjalnych oraz Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Baryczy wraz z opiekunami i organizatorami Koneckich Dni Profilaktyki wzięło udział w I Rajdzie Profilaktycznym. Wydarzenie zakończyło tegoroczną, XIV edycję KDP. Uczestnicy mieli za zadanie pokonać pieszo 14 kilometrową trasę: Końskie – Piekło („skałki”) – Końskie, na której organizatorzy wyznaczyli punkty kontrolne. Drużyny z poszczególnych szkół wykonywały na nich zadania, za które zdobywały punkty.

 

Na „skałkach” strażacy z Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Końskich oraz druhowie z jednostki OSP w Kozowie przygotowali pokaz gaszenia pożaru oraz zapoznali młodzież z zasadami postępowania w przypadku wystąpienia pożaru tłuszczu. Chętni mieli możliwość testowania gaszenia pożaru za pomocą gaśnicy proszkowej.

Nad bezpieczeństwem uczestników rajdu czuwali policjanci z KPP Końskie oraz ratownik medyczny.

Rajd zakończył  się ogniskiem oraz wręczeniem podziękowań i nagród dla wszystkich uczestników rajdu. Nagrody zakupione przez PCPR w Końskich wręczyła Urszula Przygodzka – dyrektor PCPR w Końskich oraz Anna Wojtasińska – dyrektor PSSE w Końskich.

Organizatorzy dziękują osobom oraz instytucjom zaangażowanym w organizację wydarzenia oraz lokalnym mediom za przeprowadzenie reportaży z przebiegu wydarzenia.

Specjalne podziękowania kierujemy dla p. Mariusza Czapelskiego – rzecznika prasowego Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Końskich za koordynowanie pokazu przygotowanego przez strażaków.

Opracowała: Anna Kołba - Piekarska

GALERIA - PROFILAKTYCZNY RAJD...

2  3  4

5  6  7

8  9  10

11  12  13

14  15  16

17  18  19

20  21  22

23  24  25

26  27  28

29  30  31

32  33  34

35  36  37

38  39  40

41  42  43

44  45  46

47  48  49

50  51  52

53  54  55

56  57  59

60  61  62

63  64  65

66  67  68

69  70  71

72  73  74

75  76  77

fot. Paweł Kubiak

fot. arch. Starostwo Powiatowe w Końskich