loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

 RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

W HOŁDZIE ŻOŁNIERZOM WYKLĘTYM – TRZY ODSŁONY

Administrator

Ustanowiony osiem lat temu Narodowy Dzień zdjęcie W HOŁDZIE ŻOŁNIERZOM ...Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” wszedł na stałe do lokalnych uroczystości objętych patronatem Starosty Koneckiego oraz Burmistrza MiG Końskie. Pierwsza odsłona tych uroczystości, z udziałem delegacji Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, przedstawicieli samorządu powiatowego i gminnego oraz młodzieży, rozpoczęła się przed dawną siedzibą Urzędu Bezpieczeństwa przy ulicy 1 Maja, przy symbolicznej, pamiątkowej tablicy, wmurowanej dopiero w 1994 roku. Prowadzący to spotkanie wiceburmistrz Końskich Krzysztof Jasiński podkreślił charakter i znaczenie tego miejsca..

 

Następnie historyk Marian Wikiera w krótkich słowach przedstawił tragiczne losy żołnierzy powojennego podziemia niepodległościowego, wymieniając na końcu postać Lucjana Frańczaka, ps. „Lalek”, który wytrwał z bronią w ręku i poległ od kul dopiero w 1963 r.

Po uczczeniu minutą ciszy ofiar walki o wolną Polskę, złożono wieńce i zapalono znicze.

W imieniu koneckiego samorządu powiatowego wieniec okolicznościowy złożyła delegacja w osobach: wicestarosty koneckiego Bogdana Sobonia, wiceprzewodniczącej Rady Powiatu w Końskich Beaty Zbróg, członka Zarządu Powiatu Koneckiego Damiana Rozmusa oraz naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Końskich Wiesława Basiaka.

Następnie głos zabrał wicestarosta Bogdan Soboń, który zauważył, że: „skomplikowanie tej naszej historii w tym względzie jest i dla historyków i dla współczesnych jeszcze nie do końca rozszyfrowane. My żyjący mamy o tym pamiętać, a gdy pamięć o bohaterach będzie żywa wśród nas, to my jako naród nigdy nie zginiemy i będziemy niepodlegli”.

Kolejna odsłona uroczystości miała miejsce w II LO im. Marii Skłodowskiej – Curie w Końskich. Po powitaniu zebranych, dyrektor placówki Beata Salata, zaprosiła do części artystycznej, w której młodzież licealna przybliżyła m.in. postaci pułkownika Cieplińskiego, rotmistrza Pileckiego oraz Inki.

Po przemowach wicestarosty Sobonia oraz wiceburmistrza Jasińskiego nastąpiło podsumowanie konkursów, które odbyły się na szczeblu szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

W IV edycji, zainicjowanego przez starostę Andrzeja Marka Lenarta Powiatowego Konkursu Historyczno – Literackiego pod hasłem: „Ocal od zapomnienia Żołnierzy Wyklętych”, organizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Końskich w kategorii pracy literackiej: I miejsce zajęła Magdalena Kolus – I LO im. KEN w Końskich; II miejsce Joanna Szocińska – II LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Końskich; III miejsce Karolina Połeć – ZSP nr 3 w Końskich. W kategorii prezentacji multimedialnej: I miejsce zajęła Urszula Piątkowska – ZSP nr 3 w Końskich; II miejsce Paweł Kołodziejczyk i Aleksandra Nowak – ZSP Nr 3 w Końskich; III miejsce Przemysław Hajduk – ZSP nr 3 w Końskich oraz Mateusz Walkiewicz – II LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Końskich.

Nagrody wyróżnionym osobiście wręczali Przewodnicząca Rady Powiatu w Końskich Dorota Duda wraz z wicestarostą Bogdanem Soboniem.

Odbyło się również podsumowanie gminnego konkursu „Przywróćmy ich pamięć – w hołdzie bohaterom”. W konkursie tym najmłodsi uczniowie gminnych placówek mieli za zadanie stworzyć pracę plastyczną dotyczącą Żołnierzy Wyklętych, zaś starsi ich koledzy zmagali się z wiedzą w postaci testu z dziejów żołnierzy niezłomnych.

Trzecia osłona uroczystości odbyła się następnego dnia w Wąsoszu, którą to przygotowali m.in. Przewodniczący RM w Końskich Piotr Słoka oraz radny i sołtys Lucjan Górecki.

Na tym spotkaniu przedstawiono na konkretnych przykładach, poprzez prelekcję, prezentację oraz krótkie filmy, walkę Polaków z komunistycznym reżimem i losy żołnierzy niezłomnych.

Pokaz krótkiego filmu  pt. „Strzemię" przybliżył postać Sylweriusza Jaworskiego (hubalczyka i żołnierza „Nurta”) . Powojenne losy tego koneckiego bohatera uzupełnił radny Marek Kozerawski, wspominając ponadto jeszcze sylwetki kilku innych uczniów koneckiego Gimnazjum św. S. Kostki, walczących z komunistycznym reżimem.

Z kolei Grzegorz Włodarczyk przedstawił postać swojego ojca – Mieczysława, który za udział w zbrojnym podziemiu został skazany w 1950 r. na dożywotnie więzienie. Po ośmiu latach wyszedł na wolność, ale rehabilitacji na mocy postanowienia Sądu Wojewódzkiego w Łodzi z 1996 r., osobiście nie doczekał. Następnie historyk Marian Wikiera zaprezentował cichociemnych, zamordowanych i represjonowanych w Polsce Ludowej, zaś Damian Milczuszek przedstawił film z poszukiwań ofiar terroru stalinowskiego, zamordowanych w Zgórsku koło Kielc. W trakcie tych prac ekshumowano osiem osób, z których sześć zdołano już zidentyfikować.

Warto podkreślić, iż w przerwach między wystąpieniami Sławomir i Sebastian Moczarscy prezentowali żołnierskie pieśni. Akompaniował im znany w środowisku kombatanckim trębacz – Kuba Kowalski.

Opracowanie: Marian Wikiera

GALERIA - W HOŁDZIE ŻOŁNIERZOM...

2  3  4

5  6  7  8

9  10  11

12  13  14  15

16  17  18

19  20  21  22

23  24  25

26  27  28  29

30  31  32

33  34  35  37

fot. Katarzyna Matysiak; Marian Wikiera

fot. arch. Starostwo Powiatowe w Końskich

plakat wykleci 2019m