loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

 RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

WIZYTA DYREKTORA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ODDZIAŁU PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BARYCZY

Administrator

14 lutego 2019 r. dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Państwowego zdjęcie WIZYTA DYREKTORA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ODDZIAŁU ...Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Andrzej Michalski wraz z delegacją ze Starostwa Powiatowego w Końskich w osobach: starosty koneckiego Andrzeja Marka Lenarta oraz naczelnika Wydziału Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia Krzysztofa Stachery odwiedzili Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Baryczy.

 

Celem wizyty był odbiór podjazdu przy pracowni gospodarstwa domowego znajdującej się w budynku Internatu. Podjazd wraz z barierkami znacząco ułatwi szybki i bezpieczny dostęp do pracowni uczniom poruszającym się na wózkach. Na jego budowę Ośrodek w Baryczy otrzymał dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami" w obszarze "B" na likwidację barier architektonicznych. „Nowoczesna i przyjazna dla podopiecznych infrastruktura to jeden z tych priorytetów, na który kładziemy duży nacisk, starając się modernizować już istniejące pomieszczenia dydaktyczne lub tworzyć od podstaw zupełnie nowe. Wspomniana wcześniej pracownia gospodarstwa domowego, na którą składają się trzy kompletnie wyposażone i umeblowane stanowiska kuchenne wraz z zapleczem to właśnie przykład nowo powstałego projektu zrealizowanego dzięki dofinansowaniu z programu „Wsparcie kształcenia zawodowego w SOSW w Baryczy" w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - podkreślił dyrektor Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Baryczy Jan Słuszniak.

Oprowadzając gości po Internacie, w tym po nowych pomieszczeniach do zajęć praktycznych, dyrektor J. Słuszniak wskazywał na inspirację do ciągłej rozbudowy bazy dydaktycznej, którą jest znaczący wzrost zainteresowania uczniów zajęciami stricte zawodowymi. Na zakończenie wizyty dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału PFRON A. Michalski otrzymał od uczniów podziękowanie za wsparcie, a także - z uwagi na wyjątkowe święto, w które przypadła wizyta - piękną kartę walentynkową. Ponadto wszyscy uczestnicy delegacji zostali poczęstowani wykonanymi samodzielnie przez wychowanków tutejszego ośrodka słodkimi serduszkami z lukrem.

Opracowanie: SOSW w Baryczy.

GALERIA - WIZYTA DYREKTORA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ODDZIAŁU...

2  3  4

5  67

8  9

fot. Paweł Kubiak

fot. arch. Starostwo Powiatowe w Końskich