loga aloga bloga c

             RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH   bip   logo termo   ankieta

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

KONSULTACJE KRAJOWEJ STRATEGII ROZWOJU REGIONALNEGO 2030

Administrator

W dniu 10 stycznia 2019 roku w Filharmonii Świętokrzyskiej zdjęcie KONSULTACJE KSRR ...im. Oskara Kolberga w Kielcach przeprowadzono spotkanie konsultacyjne projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR 2030) zorganizowane przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego z szerokim udziałem przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, partnerów społeczno – gospodarczych, przedstawicieli świata biznesu i nauki oraz mieszkańców województwa świętokrzyskiego.

 

Powiat Konecki podczas wskazanego spotkania konsultacyjnego reprezentował urzędujący Członek Zarządu Powiatu Koneckiego p. Damian Rozmus. Projekt Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 określa m.in.: cele, kierunki działań oraz zasady prowadzenia polityki regionalnej do 2030 roku, a w szczególności właściwe ukierunkowanie środków finansowych pochodzących z budżetu państwa i funduszy europejskich w nadchodzących latach.

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 winna prezentować:

jak dostosować się do zmian, które dzieją się wokół nas, tak aby Polska była świadomym, odnoszącym korzyści uczestnikiem procesu globalizacji;

jak wykorzystać atuty regionu – w tym zasoby ludzkie i naturalne, zalety lokalizacyjne i instytucjonalne – do jego rozwoju;

mechanizmy współpracy pomiędzy: rządem, samorządem regionalnym, lokalnym, które umożliwiają ukierunkowanie krajowych i regionalnych strumieni finansowych na realizację powstających oddolnie wizji i planów rozwoju.

Skuteczna polityka regionalna wymaga zaangażowania nie tylko administracji rządowej i samorządowej. Niezmiernie ważnymi uczestnikami działań realizujących strategię są obywatele. W tym procesie nie może zabraknąć istotnych partnerów m.in.: przedsiębiorców, naukowców czy przedstawicieli pozarządowych, posiadających ogromne doświadczenie w przedmiotowej materii. W trosce o szeroki udział Mieszkańców Powiatu Koneckiego i przedstawicieli poszczególnych instytucji w procesie tworzenia Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 Zarząd Powiatu Koneckiego zachęca do aktywnego włączenia się w konsultowanie zapisów projektu KSRR 2030 udostępnionego celem udogodnienia w formie załącznika Nr 1 do niniejszego artykułu - (plik.pdf).

Wszelkie uwagi i wnioski można składać do dnia 23 stycznia 2019 r.: przy użyciu dołączonego w formie załącznika Nr 2 – (plik.pdf) - formularza na adres e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem „Konsultacje KSRR 2030” lub alternatywnie na adres pocztowy: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, Warszawa 00 –926 Warszawa z dopiskiem „Konsultacje KSRR 2030”.

Optymalne realizowanie celów zrównoważonego rozwoju wiąże się z koniecznością określenia wewnętrznych obszarów wzrostu i obszarów problemowych naszego regionu. Dołóżmy wspólnie wszelkich starań, aby w Powiecie Koneckim przy wykorzystaniu i jednoczesnym wzmocnieniu potencjału tworzyć warunki do konkurowania, podnosić atrakcyjność naszego regionu dla przedsiębiorców i mieszkańców eksponując unikalne walory Ziemi Koneckiej, których efektywne wykorzystanie może przyczynić się do zintensyfikowania rozwoju.

Opracowanie: Damian Rozmus