loga aloga bloga c

             RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH   bip   logo termo   ankieta

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

III SESJA RADY POWIATU KONECKIEGO

Administrator

7 stycznia 2019 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego zdjęcie III SESJA RADY POWIATU...w Końskich odbyła się trzecia sesja Rady Powiatu Koneckiego. Tuż po godzinie 12:00 sesję otworzyła Dorota Duda - Przewodnicząca Rady Powiatu.

Projekt porządku obrad przewidywał:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

 

3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy sesjami.

4. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:

a) wyboru delegata Powiatu do Związku Powiatów Polskich,

b) ustalenia liczbowego składu stałych komisji Rady Powiatu w Końskich,

c) wyboru Komisji Rewizyjnej,

d) wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Komisji Rewizyjnej,

e) wyboru stałych komisji Rady Powiatu w Końskich,

f) ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Powiatu – Starosty Koneckiego.

5. Sprawy różne.

6. Zamknięcie obrad III sesji Rady Powiatu.

sesja

KLIKNIJ TUTAJ - KLIKNIJ TUTAJ - KLIKNIJ TUTAJ...

GALERIA - III SESJA RADY POWIATU ...

2  3  5

4  6  7  8

fot. arch. Starostwo Powiatowe w Końskich