loga aloga bloga c

             RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH   bip   logo termo   ankieta

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

II SESJA RADY POWIATU KONECKIEGO

Administrator

28 grudnia 2018 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego1 w Końskich odbyła się druga sesja Rady Powiatu Koneckiego. Tuż po godzinie 9:00 sesję otworzyła Dorota Duda - Przewodnicząca Rady Powiatu.

Projekt porządku obrad przewidywał:

1. Otwarcie sesji zwołanej w trybie nadzwyczajnym i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawach:

 

a) zmiany uchwały Nr XLIV/22/2018 Rady Powiatu w Końskich z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej,

b) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2018-2026,

c) zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2018 r.,

d) ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018,

e) wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Konecki - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich do realizacji projektu partnerskiego pod nazwą "Zielone światło" w trybie pozakonkursowym w ramach Poddziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,

f) wprowadzenia zmian w Powiatowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Koneckim na lata 2015-2020.

4. Zakończenie obrad II sesji Rady Powiatu zwołanej w trybie nadzwyczajnym.

sesja

KLIKNIJ TUTAJ - KLIKNIJ TUTAJ - KLIKNIJ TUTAJ ...

 

GALERIA - II SESJA RADY POWIATU KONECKIEGO ...

2  3  4

fot. arch. Starostwo Powiatowe w Końskich