loga aloga bloga c

             RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH   bip   logo termo   ankieta

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

LUBIĘ LUDZI – SZLACHETNA PACZKA

Administrator

Zarząd Powiatu Koneckiego wsłuchując się w lokalnezdjęcie SZLACHETNA PACZKA ... potrzeby społeczne podjął decyzję o włączeniu Starostwa Powiatowego w Końskich wraz z powiatowymi jednostkami organizacyjnymi w roli Darczyńcy akcji charytatywnej o zasięgu ogólnopolskim zatytułowanej „Szlachetna Paczka”. Zasadniczym argumentem przemawiającym za aktywnym udziałem w inicjatywie o doniosłej randze jest okoliczność, że kontakt z bezinteresownym Darczyńcą, Wolontariuszem i udzielona wieloaspektowa pomoc niewątpliwie stają się dla wytypowanych rodzin z terenu Powiatu Koneckiego impulsem do prawdziwej zmiany swojego położenia życiowego.

 

W Radoszycach po raz trzeci włączono się w organizację akcji tworząc własny rejon. To szczególnie trudne wyzwanie, albowiem w Powiecie Koneckim to jedyny rejon, stąd wśród Zarządu Powiatu Koneckiego pojawił się pomysł o możliwie najpełniejszym wzmocnieniu akcji w wymiarze organizacyjno – logistycznym.

Do projektu „Szlachetnej Paczki” włączono 81 zweryfikowanych rodzin z terenu 6 Gmin Powiatu Koneckiego, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej z niezależnych od siebie przyczyn. Zasadniczym celem inicjatywy jest mądra pomoc, czyli taka, która daje szansę na istotną zmianę sytuacji materialno – życiowej. Warto podkreślić, że dnia 17 listopada 2018 roku nastąpiło otwarcie bazy danych, w której można było wyszukać rodzinę, której zamierza się pomóc. Zarząd Powiatu Koneckiego dokonał wyboru potrzebującej wsparcia rodziny wielodzietnej. Osobą upoważnioną do realizowania idei na szczeblu powiatowym został etatowy Członek Zarządu Powiatu Koneckiego p. Damian Rozmus, który jako aktywny wolontariusz po raz trzeci pełnił funkcję koordynatora ds. współpracy lokalnej i medialnej „Szlachetnej Paczki”.

Mianem weekendu cudów określa się zwieńczenie działań związanych ze „Szlachetną Paczką”. Tegoroczny finał odbył się na hali sportowej w Radoszycach w dniach 8 – 9 grudnia 2018 roku. W projekt zaangażowanych było 26 wolontariuszy na czele z liderką p. Lidią Wydrą. Podczas niedzielnego popołudnia w finale udział wzięły chętne rodziny, które otrzymały wsparcie, wolontariusze, organizatorzy oraz przedstawiciele władz, wśród których można wskazać: p. Michała Pękalę – burmistrza Miasta i Gminy Radoszyce reprezentującego pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Radoszycach aktywnie zaangażowanych w realizację doniosłej inicjatywy, p. Mariusza Goska – członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego i p. Dorotę Łukomską – burmistrz Miasta i Gminy Stąporków, p. Roberta Wielgopolana – wójta Gminy Słupia Konecka. Powiat Konecki reprezentowali wspólnie: p. Damian Rozmus jako urzędujący członek Zarządu Powiatu w Końskich, jak również p. Zbigniew Sadorski – sekretarz w Starostwie Powiatowym w Końskich.

W trakcie części oficjalnej sekretarz Powiatu Koneckiego p. Zbigniew Sadorski podkreślił, że bezinteresowna pomoc powinna być skromna, cicha i bez słów. Ja deklaruję w imieniu mojej firmy, że w przyszłym roku postaramy się jeszcze bardziej efektywnie włączyć do tej akcji. Powiem tak: na sygnał pana Damiana Rozmusa, który jest Państwa wolontariuszem i koordynatorem błyskawicznie zorganizowaliśmy się, postaraliśmy się na miarę naszych możliwości. Chwała panu Damianowi za to, że włączył się po raz kolejny w tak wyjątkową akcję, nas zmobilizował i jesteśmy dzisiaj z Państwem. Po raz pierwszy, ale nie po raz ostatni. To deklaruję”.

W nawiązaniu do słów sekretarza głos zabrał etatowy członek Zarządu Powiatu w Końskich p. Damian Rozmus podkreślając, że reprezentując Zarząd Powiatu Koneckiego pragnie wyrazić słowa podziękowania za pielęgnowanie wspaniałej idei mądrej pomocy. Pogratulował swoim współtowarzyszom – Wolontariuszom, Darczyńcom, pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Radoszycach oraz wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do realizacji tak doniosłej idei wykazując się w ten sposób niewątpliwie otwartością serc, poczuciem empatii i wytrwałością w działaniu. Nie krył swojej radości z okoliczności, że Szlachetna Paczka osiągnęła w bieżącym roku wymiar powiatowy, albowiem pomoc uzyskały rodziny zamieszkujące na terenie aż sześciu gmin z terenu Powiatu Koneckiego, jak również samo Starostwo Powiatowe w Końskich wspólnie z powiatowymi jednostkami organizacyjnymi wystąpiło w roli Darczyńcy tegorocznej akcji. Zaakcentował, że stanowi to doskonały przykład współpracy pomiędzy poszczególnymi szczeblami samorządu terytorialnego w realizacji słusznej idei. Korzystając z okazji p. Damian Rozmus podziękował w imieniu Zarządu Powiatu Koneckiego za dotychczasową współpracę zachęcając do dalszego współrealizowania z samorządem powiatowym inicjatyw, które w sposób wymierny przyczyniają się do poprawy warunków życia Mieszkańców Powiatu Koneckiego. Życzył wszystkim zebranym, aby nie tylko ten świąteczny czas, ale każdy dzień nadchodzącego 2019 roku dawał możność odczuwania dobrego zdrowia, poczucia wzajemnego szacunku i życzliwości, szczerości, ciepła rodzinnego będąc pasmem sukcesów przyczyniając się do satysfakcji w płaszczyźnie osobistej i zawodowej. Kończąc w dowód uznania dla wszystkich zaangażowanych w realizowanie idei mądrej pomocy przytoczył słowa włoskiego myśliciela A. Rosminiego podkreślając, że cokolwiek dobrego uczynimy naszemu bliźniemu, zyskuje na tym nasza dusza.

Zadowolenie z faktu, że Radoszyce są gospodarzem Rejonu „Szlachetnej Paczki” wyrażał także burmistrz Miasta i Gminy p. Michał Pękala, który podkreślał, że to finał powiatowy, bo jedyna Szlachetna Paczka w powiecie koneckim odbywa się w Radoszycach. Trzymam kciuki, aby następne finały odbywały się też w innych gminach, ale wiemy doskonale, że w finale uczestniczy sześć gmin i to nie jest ważne gdzie się realizuje ten finał, a ważne, że pomagamy sobie nawzajem. Przypomnę Państwu, że Szlachetna Paczka to nie tylko finał dzisiejszy, ale praca od sierpnia. Ciężka, żmudna praca i być może ta żmudna praca zniechęca niektórych wolontariuszy w innych jednostkach gminnych do realizacji tego pomysłu. My będziemy dalej brać udział w paczce, bo wiemy, że przez pomoc możemy zmieniać świat, nawet ten nasz mały świat, naszą małą gminę czy nasz mały powiat. Możemy być lepsi przez pomoc drugiemu człowiekowi. Pomagajmy, bo pomoc jest wpisana w nasze serca.

Część artystyczną podczas finału zapewnili uczniowie Szkoły Podstawowej w Radoszycach, którzy zaśpiewali najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki. Fragmenty z powieści „Mały Książę” zaprezentowała grupa teatralna złożona z młodzieży uczącej się w Szkole Podstawowej w Grodzisku. Na zakończenie spotkania osób zaangażowanych w tegoroczną „Szlachetną Paczkę” nie zabrakło uścisków, łez spowodowanych radością oraz wdzięcznością, a także wspaniałego tortu i jak to zwykle w Radoszycach bywa przepysznego kugla.

GALERIA - SZLACHETNA PACZKA...

2  3  4

5

6

7  8  9

10

2  3

fot. arch. Starostwo Powiatowe w Końskich