loga aloga bloga c

             RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH   bip   logo termo   ankieta

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

77. ROCZNICA ŚMIERCI PATRONA POWIATU KONECKIEGO

Administrator

We wtorek dnia 11 grudnia 2018 r. obchodziliśmy 77. rocznicę zdjęcie 77 ROCZNICA ŚMIERCI PATRONA...śmierci Patrona Powiatu Koneckiego bł. ks. Kazimierza Sykulskiego. Włodarze Powiatu złożyli okolicznościowy wieniec i zapalili symboliczne znicze pod pomnikiem patrona, który znajduję się przy wejściu do Starostwa Powiatowego w Końskich od 2008 roku. W związku z obchodami odbyła się również uroczysta Msza święta odprawiona przez ks. kanonika Andrzeja Zaparta.

 

Podniosły charakter uroczystości nadawały niewątpliwie poczty sztandarowe. Następnie kontynuowano obchody w murach I Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Końskich, w których udział wzięli m.in.: starosta konecki – p. Andrzej Marek Lenart, wicestarosta – p. Bogdan Soboń oraz członek Zarządu Powiatu Koneckiego – p. Damian Rozmus, jak również radni powiatowi w osobach: Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu w Końskich p. Beaty Zbróg i p. Łukasza Kubki.

Podczas święta przyznano medale „Pro Patria”, stanowiące polskie resortowe odznaczenie cywilne, przyznawane przez Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych „za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci w walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej”. Medale te przyznano: staroście koneckiemu – p. Andrzejowi Markowi Lenartowi i radnemu Rady Miejskiej w Końskich p. Markowi Kozerawskiemu.

Patriotyczną uroczystość w I LO zwieńczyła część artystyczna poświęcona działalności Patrona Powiatu Koneckiego błogosławionego ks. Kazimierza Sykulskiego.

 

GALERIA - 77 ROCZNICA ŚMIERCI PATRONA ...

2  3  4

5  6  7

8  9  10

11  12  13

fot. arch. Starostwo Powiatowe w Końskich