loga aloga bloga c

             RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH   bip   logo termo   ankieta

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

MARSZAŁKOWSKIE WSPARCIE W RAMACH ODNOWY WSI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ

Administrator

25 lipca w siedzibie urzędu gminnego w Fałkowiezdjęcie MARSZAŁKOWSKIE WSPARCIE ... doszło do uroczystego podpisania umów w ramach projektu pod nazwą „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej”. To projekt, który ma wspierać budowy, modernizacje, odbudowy dróg dojazdowych do gruntów rolniczych, ale również inwestycji poprawiających bezpieczeństwo mieszkańców, poprzez między innymi doposażenie w sprzęt ratowniczy, a także tych, które sprzyjają życiu społeczno – kulturalnemu. W województwie świętokrzyskim o pomoc na ten cel do Urzędu Marszałkowskiego aplikowało 67 gmin, z czego następujące z powiatu koneckiego: gmina Ruda Maleniecka, gmina Gowarczów, gmina Słupia Konecka, miasto Radoszyce, miasto Stąporków i gmina Fałków.

 

Marszałka Województwa Świętokrzyskiego – Adama Jarubasa, w tym dniu reprezentowała członkini Zarządu Województwa Świętokrzyskiego – Agata Binkowska, która podkreślała bardzo istotny charakter tego typu inwestycji dla lokalnych środowisk. W imieniu poszczególnych gmin stosowne umowy podpisywali: Dorota Łukomska – burmistrz Stąporkowa, Michał Pękala – burmistrz Radoszyc, Stanisław Pacocha – wójt gminy Gowarczów, Robert Wielgopolan – wójt gminy Słupia Konecka, Henryk Konieczny – wójt gminy Fałków oraz Piotr Piec – wicewójt gminy Ruda Maleniecka. Władze powiatu koneckiego reprezentowali: Bogdan Soboń – starosta konecki oraz Dorota Duda członkini Zarządu Powiatu Koneckiego. Poniżej przedstawiamy wykaz wraz ze środkami przeznaczonymi na poszczególne cele w gminach powiatu koneckiego, które uzyskały wsparcie finansowe:

Drogi:

Gmina Fałków – modernizacja drogi do gruntów rolnych Pląskowice – Starzechowice – kwota dotacji 18 tys. złotych,

Gmina Gowarczów -przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Skrzyszów – kwota dotacji 10.100 tys. złotych,

Gmina Ruda Maleniecka –modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Szkucin – kwota dotacji 15 tys. złotych,

Gmina Słupia Konecka –modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Mnin – kwota dotacji 18 tys. złotych,

Gmina Smyków –budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Miedzierza – kwota dotacji 48 tys. złotych,

Odnowa Wsi Świętokrzyskiej:

Gmina Gowarczów – doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt pełniący funkcje społeczno – kulturalne – kwota dotacji 5 800 tys. złotych,

Gmina Radoszyce – zakup sprzętu multimedialnego dla obiektu infrastruktury sprzyjającej życiu społeczno – kulturalnemu wsi Węgrzyn – kwota dotacji 6 200 tys. złotych,

Gmina Radoszyce – zakup sprzętu multimedialnego dla obiektu infrastruktury sprzyjającej życiu społeczno – kulturalnemu wsi Jakimowice – kwota dotacji 6 200 tys. złotych,

Gmina Radoszyce - doposażenie obiektu infrastruktury sprzyjającej życiu społeczno – kulturalnemu wsi Wilczkowice kwota dotacji 6 200 tys. złotych,

Gmina Ruda Maleniecka – zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i odbudowa infrastruktury sprzyjającej życiu społeczno - kulturalnemu poprzez rozbudowę placu zabaw polegającą na budowie ogrodzenia i częściowym utwardzeniu terenu w miejscowości Koliszowy - kwota dotacji 10 tys. złotych,

Gmina Ruda Maleniecka – zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i odbudowa infrastruktury sprzyjającej życiu społeczno - kulturalnemu poprzez budowę ogrodzenia w miejscowości Wyszyna Fałkowska – kwota dotacji 8 tys. złotych,

Gmina Ruda Maleniecka – poprawa warunków rozwoju infrastruktury wpływającej na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców poprzez przebudowę budynku strażnicy OSP w miejscowości Lipa– kwota dotacji 8 tys. złotych,

Gmina Słupia Konecka – zakup altany ogrodowej – kwota dotacji 6 tys. złotych,

Gmina Stąporków – zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Miasta i Gminy Stąporków poprzez doposażenie w sprzęt ratowniczy jednostki Miejskiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Stąporkowie – kwota dotacji 6 tys. 154.36 złotych.