loga aloga bloga c

             RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH   bip   logo termo   ankieta

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

PIENIĄDZE DLA POWIATU KONECKIEGO Z PFRON-u. PODPISANIE UMOWY

Administrator

Wśród 9 powiatów z województwa świętokrzyskiego, zdjęcie PIENIĄDZE DLA POWIATU...które otrzymają środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na działania związane z pomocą osobom dotkniętym niepełnosprawnością, znalazł się powiat konecki. Podpisanie umów z czterema powiatami odbyło się 18 lipca 2018 roku w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach.

 

W ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami” przedstawiciele powiatów: koneckiego, opatowskiego i pińczowskiego oraz  miasta Kielce podpisali umowy ze świętokrzyskim oddziałem PFRON-u. Dzięki temu 2 miliony złotych trafi do samorządów na zadania z zakresu pomocy osobom niepełnosprawnym. Jak podkreślał dyrektor oddziału świętokrzyskiego PFRON - Andrzej Michalski, wszystkie wnioski, które złożyły samorządy, były rozpatrzone pozytywnie.

Z ramienia powiatu koneckiego umowę podpisali: Andrzej Marek Lenart –wicestarosta oraz Dorota Duda – członkini Zarządu Powiatu Koneckiego. W bieżącym roku kwota pozyskana z PFRON-u będzie przeznaczona na likwidację bariery architektonicznej w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Baryczy, czyli podjazdu dla uczniów niepełnosprawnych. Łączny koszt realizacji projektu: 20 664,92 zł. Kwota dofinansowania z PFRON dla SOSW w Baryczy, obszar B  wynosi: 10 332,46 zł. – powiedział Andrzej Marek Lenart, który dodał, że w ubiegłym roku powiat konecki otrzymał ponad 100 tysięcy złotych na specjalną windę w starostwie.

„Program wyrównywania różnic między regionami” ma na celu niwelowanie barier transportowych, usuwanie barier architektonicznych w budynkach starostw powiatowych, placówkach szkolnych oraz środowiskowych domach samopomocy. Jednostki samorządu terytorialnego mogą uzyskać środki również na rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych.

Tegoroczna kwota dofinansowania dla 9 powiatów, których wnioski zweryfikowano pozytywnie wyniosła 3,5 mln złotych. Złożone wnioski dotyczyły obszarów B – windy, podjazdy, modernizacja łazienek; D – samochody oraz G - rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych.

 

GALERIA - PIENIĄDZE DLA POWIATU...

2  3  4