loga aloga bloga c

             RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH   bip   logo termo   ankieta

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

ZSP im. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE OTRZYMAŁ CERTYFIKAT „SZKOŁA MŁODYCH PATRIOTÓW”

Administrator

W bieżącym roku szkolnym 2017/2018 Zespół Szkół zdjęcie ZSP im. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE OTRZYMAŁ ...Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie przystąpił do udziału w Ogólnopolskim Konkursie „Szkoła Młodych Patriotów”, którego organizatorem było Studium Prawa Europejskiego z siedzibą w Warszawie. W związku z projektem opracowano harmonogram i wyznaczono nauczycieli odpowiedzialnych za przygotowanie poszczególnych zadań. Koordynatorem projektu była Anna Misiowiec – opiekunka SU.

 

Realizowane działania dostarczyły uczniom wielu pozytywnych emocji i wrażeń. Miały na celu uświadomić młodzieży na czym polega współczesny, mądry i odpowiedzialny patriotyzm oraz kształtować postawy oparte na wspólnych dla Polaków wartościach. Wśród takich wartości należy wymienić m.in. wolność, godność, solidarność, prawa człowieka, a także wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej i kształtowanie postaw patriotycznych. Za wszystkie zadania szkoła otrzymała maksymalną liczbę punktów, a w efekcie Certyfikat „Szkoła Młodych Patriotów”.

Poniżej przedstawiamy nazwy wszystkich zadań realizowanych w ramach projektu:

- Przeprowadzenie konwersatorium pt. „Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą”.

- Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu plastycznego na plakat pt. „100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości”.

- Przeprowadzenie sondażu wśród uczniów, nauczycieli, mieszkańców miejscowości na temat postaw patriotycznych oraz roli patriotyzmu lokalnego.

- Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu wiedzy pt. „Historia Polski, a patriotyzm”.

- Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu recytatorskiego o tematyce patriotycznej.

- Przygotowanie Kodeksu Postaw Patriotycznych.

- Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu na pracę pisemną „Motyw małe ojczyzny w literaturze”.

- Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu pieśni patriotycznych.

- Udział w kursie „Szkoła młodych patriotów”.

 

GALERIA - ZSP im. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE OTRZYMAŁ ...

2

fot. arch. ZSP w Stąporkowie

Anna Misiowiec