loga aloga bloga c

             RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH   bip   logo termo   ankieta

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

VII POWIATOWY KONKURS WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE PRAWIE I REGIONIE W 100-LETNIĄ ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Administrator

5 czerwca 2018 roku odbyła się VII Edycja zdjęcie VII KONKURS WIEDZY O ... Powiatowego Konkursu wiedzy o Społeczeństwie - Prawie i Regionie w 100 letnią Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę. W konkursie wzięło udział 11 drużyn (22 uczestników). ZSP nr 3 w Końskich gościło, w sumie- wraz z kibicami- około 50 uczniów szkół gimnazjalnych i podstawowych z powiatu koneckiego.

 

W VII Powiatowym Konkursie wzięli: Zofia Frączyk, Anna Cieciorowska, Hanna Zacharska, Aleksandra Banasik pod opieką Tomasza Stanka – Zespół Placówek Oświatowych w Stadnickiej Woli, Katarzyna Patrzykąt, Miłosz Chęć, Weronika Barańska, Karolina Dołowska pod opieką Jolanty Sobczyńskiej – Szkoła Podstawowa z oddziałami Gimnazjalnymi w Gowarczowie, Zuzia Fatalska, Kinga Antosik, Marcel Stępień, Patrycja Tobera, Agnieszka Trojanowska, Emilia Młodawska, Andrzej Trojanowski, Jakub Persona pod opieką Aliny Gwardeckiej, Marty Długosz, Katarzyny Gloger – Szkoła Podstawowa z oddziałami Gimnazjalnymi nr 1 w Końskich - Paulina Mika, Patrycja Nowak pod opieką Grażyny Skrobisz – Szkoła Podstawowa nr 2 w Końskich - Julia Janiszewska, Wojciech Opara pod opieką Edyty Wydry, Magdaleny Grzeszczuk – Szkoła Podstawowa w Miedzierzy - Marata Szyposzyńska, Michał Ruszkiewicz pod opieką Mirosławy Smerdzyńskiej – Szkoła Podstawowa w Radoszycach.

Zawodnicy wykazali się doskonałą znajomością historii oraz dużą wiedzą na temat dziedzictwa kulturowego naszego regionu. Konkurs stał na wysokim poziomie.

Laureatami zostali:

I miejsce - Agnieszka Trojanowska, Emilia Młodawska,

II miejsce - Zofia Frączyk, Anna Cieciorowska,

III miejsce - Marata Szyposzyńska, Michał Ruszkiewicz.

Przedmiotem konkursu była droga Polski do niepodległości. Uczniowie odpowiadali na pytania dotyczące: powstania kościuszkowskiego, powstania listopadowego, powstania styczniowego, legionów, I wojny światowej oraz wiedzy na temat miejsc pamięci narodowej na ziemi koneckiej.

Konkurs został zorganizowany pod patronatem starosty koneckiego. Starostwo ufundowało nagrody – były to akcesoria komputerowe. Upominki dla uczestników oraz poczęstunek został ufundowany przez Radę Rodziców przy ZSP nr 3 w Końskich. Konkurs otworzyła dyrektor ZSP nr 3 w Końskich (Ekonomika) – Beata Fidor. Następnie głos zabrali: wicestarosta Andrzej Marek Lenart oraz członek Zarządu Powiatu - Dorota Duda.

Konkurs miał formę teleturnieju, składającego się z trzech rund. Przystąpiły do niego dwuosobowe drużyny. Zawodnicy odpowiadali na pytania w formie pisemnej, które dodatkowo wyświetlane były również na prezentacji multimedialnej. W przerwach między rozgrywkami uczestników konkursu oraz zaproszonych gości i publiczność bawiła młodzież ZSP nr 3 w Końskich występami kabaretowymi dotyczącymi zawodów, których nauczyć się można w “Ekonmiku”.

VII Powiatowy Konkurs Wiedzy o Społeczeństwie Prawie i Regionie prowadzili uczniowie klasy II AH: Aleksandra Grzybińska, Jeasica Wierzbowska, Bartłomiej Pakuła.

Nad przebiegiem Konkursu czuwało Jury w składzie: Dyrektor ZSP nr 3 w Końskich - Beata Fidor, Prezes PTTK oddział w Końskich – Wojciech Pasek, nauczyciel historii w ZSP nr 3 w Końskich – Halina Kowalczyk, oraz nauczyciel historii w ZSP nr 3 w Końskich - Piotr Muszczyński. Konkurs przygotowały i nad jego organizacją oraz przebiegiem czuwały nauczycielki ZSP nr 3 w Końskich: Agnieszka Andrychiewicz, Agnieszka Lipska oraz Halina Kowalczyk.

 

GALERIA - VII KONKURS WIEDZY O ...

2  3  4

5  6  7

8  9  10

11  12  13

14  15  16

17  18  19

fot. arch. Starostwo Powiatowe w Końskich