loga aloga bloga c

             RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH   bip   logo termo   ankieta

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

KONFERENCJA W ZSP NR 2 W KOŃSKICH – PODSUMOWANIE PROJEKTU PO WER

Administrator

28 maja 2018r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych zdjęcie KONFERENCJA W ZSP NR 2...nr 2 w Końskich odbyła się konferencja podsumowująca projekt pt.: „Mobilność i doświadczenie kluczem do sukcesu na europejskim rynku pracy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (PO WER) na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

 

W ramach projektu, szesnastu uczniów z klas II i III Branżowej Szkoły I stopnia nr 2 im. gen. Antoniego Piwowarczyka Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Końskich, kształcących się w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych kucharz i fryzjer, w dniach od 11.02.2018r. do 24.02.2018r. uczestniczyło w stażach zawodowych w Portugalii.

W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście: wizytator Jacek Staromłyński - przedstawiciel Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, Dorota Duda - członek Zarządu Powiatu w Końskich, kierownik biura Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców - Janusz Martynowski, komendantka koneckiego OHP - Monika Jedynak, rodzice uczestników projektu, młodzież i opiekunowie biorący udział w mobilności zagranicznej, dyrekcja szkoły, zespół zarządzający projektem, uczniowie Szkoły Branżowej I Stopnia, pozostali nauczyciele przedmiotów ogólnych i zawodowych oraz dziennikarze Multimedialnego Centrum Powiatu Koneckiego tkn24.

Celem konferencji było przedstawienie założeń projektu, sposobów jego realizacji, przebiegu staży zawodowych i programu kulturowego, rezultatów oraz uzyskanych efektów kształcenia.

Dyrektor szkoły - Jan Rybiński przywitał zaproszonych gości, przedstawił opis, założenia i strukturę Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz rezultaty osiągnięte przez uczniów po zrealizowaniu mobilności. Koordynatorka projektu –Katarzyna Rybińska przekazała gościom informacje dotyczące wszystkich działań realizowanych w projekcie, w tym m.in. przygotowanie kulturowo – językowo - pedagogiczne przed okresem mobilności zagranicznej, staże zawodowe uczniów i program kulturowy oraz zaprezentowała publiczności Małą książkę kucharską – Kuchni portugalskiej jako jeden z rezultatów twardych projektu.

W dalszej kolejności pokazano filmy, prezentacje multimedialne ukazujące realizację staży zawodowych w portugalskich firmach, formy integracji z zagranicznymi rówieśnikami oraz przebieg wycieczek w ramach programu kulturowego do Guimaraes, Bragi i Porto. Celem zaprezentowania efektów uzyskanych w ramach staży zawodowych, podczas konferencji nastąpiło rozstrzygnięcie Konkursu dla uczestników projektu pt. "Odkrywamy młode talenty". Nagrody rzeczowe zostały wręczone uczniom w trzech kategoriach: potrawa kuchni portugalskiej, fryzura awangardowa oraz rysunek techniczny wału napędowego.

Zwieńczeniem konferencji były przemówienia zaproszonych gości oraz wręczenie przez dyrektora szkoły i koordynatorkę projektu certyfikatów Europass Mobilność uczestnikom zagranicznych staży zawodowych, uczniom klas II i III Branżowej Szkoły I stopnia nr 2 im. gen. Antoniego Piwowarczyka Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr2 w Końskich.

Warto podkreślić, że realizacja projektu umożliwiła jego uczestnikom doskonalenie znajomości języka angielskiego oraz praktycznych umiejętności zawodowych, poznania podstaw języka portugalskiego oraz zabytków historycznych, obyczajów i kultury Portugalii. Dzięki prowadzeniu tego typu działań, ZSP nr 2 w Końskich efektywnie przygotowuje swoich uczniów do podjęcia pracy w wybranym zawodzie, zarówno na krajowym ale i na europejskim rynku pracy.

 

GALERIA - KONFERENCJA W ZSP NR 2...

2  3  4

5  6  7

8  9  10

11  12  13

14  15  16

17  18  19

20  21  22

fot. arch. Starostwo Powiatowe w Końskich