loga aloga bloga c

             RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH   bip   logo termo   ankieta

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

UROCZYSTE OBCHODY DNIA STRAŻAKA W KOŃSKICH

Administrator

Na placu Komendy Powiatowej PSP w Końskich zdjęcie UROCZYSTE OBCHODY ...25 maja odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka z udziałem pracowników Państwowej Straży Pożarnej, przedstawicieli Ochotniczych Straży Pożarnych oraz zaproszonych gości, wśród których znaleźli się: st. bryg. Robert Sabat - z-ca świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Kielcach, Bogdan Soboń - starosta konecki, samorządowcy, przedstawiciele instytucji współdziałających z PSP oraz koledzy emeryci w tym także byli komendanci powiatowi.

 

Po złożeniu meldunku st. bryg. Robertowi Sabatowi - zastępcy świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Kielcach oraz podniesieniu flagi państwowej, minutą ciszy uczczono śmierć tragicznie zmarłego Grzegorza Kolekty - strażaka z jednostki we Włoszczowie.

Następnie zabrał głos komendant powiatowy PSP w Końskich mł. bryg. Grzegorz Zieliński, który w swoim wystąpieniu nawiązał do obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

To święto jest okazją do uhonorowania tych, którzy mają szczególne zasługi dla pożarnictwa, do wręczenia medali, odznaczeń oraz awansów na wyższe stopnie służbowe. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji postanowieniem 6/OP/2018 z dnia 9 maja nadał Brązową Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” dla druha Grzegorza Zganiacza.

Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Uchwałą Prezydium nr. 12/O/2017 z 28 listopada 2017r. odznaczył Brązowym Medalem „ Za Zasługi dla Pożarnictwa” Panią Dorotę Dudę.

Zarząd Główny Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP uchwałą nr XVIII/6/2018 przyznał Odznakę honorową „Za Zasługi dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP" dla:

- Jana ANTOSIKA

- Waldemara DZIUBIŃSKIEGO

- Kazimierza KULETY

- Zdzisława LACHOWSKIEGO

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Rozkazem personalnym Nr 244/kadr/2018 z dnia 25.04.2018r. i rozkazem personalnym 236/kadr/2018 nadał stopień

- starszego kapitana dla kpt. Mariusza CZAPELSKIEGO

- kapitana dla mł. kpt. Damiana SMOLARCZYKA

- mł. kpt. Adriana KOWALIKA

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej Rozkazem personalnym 1/2018 z 16.04.2018r. nadał stopień

- aspirant sztabowy dla st.asp. Łukasza KALINOWSKIEGO

- aspirant dla mł.asp. Marcina JĘDRASIKA

- mł.asp. Wojciecha WRZESZCZA

Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Rozkazem Personalnym 5/2018 z 20.04.2018r. nadał stopień

- ogniomistrz dla mł. ogn. Tomasza LACHOWSKIEGO

- młodszy ogniomistrz dla st. sekc. Łukasza WIŚNIEWSKIEGO

sekc. Adrian TOBERY

sekc. Adriana PIETRASIKA

sekc. Pawła LISA

- starszy sekcyjny dla sekc. Krzysztofa ANTOSIKA

sekc. Krzysztofa SZMITA

sekc. Michała POKUSY

sekc. Damiana ŁĄCKIEGO

sekc. Tomasza LISA

sekc. Łukasza KULETY

sekc. Jarosława JANUSA

Za szczególne zaangażowanie w działaniach ratowniczo - gaśniczych Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej uhonorował Dyplomem st. kpt. Michała KRZESZOWSKIEGO – zastępcę dowódcy JRG Końskie.

Następnego dnia podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka w Kielcach otrzymał awans na stopień brygadiera mł. bryg. Adam Zieliński. Brązowym Medalem „Za Długoletnią Służbę" odznaczony został asp. Gerard Pachuc, a Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej" odznaczony został mł. bryg. Grzegorz Zieliński. Podczas uroczystości komendant powiatowy mł. bryg. Grzegorz Zieliński wyróżnił strażaków, którzy przez ponad 30 godzin uczestniczyli kilka dni wcześniej w akcji w Wólce Plebańskiej, gdzie pod pociąg z cysternami wjechała ciężarówka. Po nadaniu awansów i odznaczeń w imieniu wszystkich nagrodzonych druhów głos zabrał aspirant sztabowy Łukasz Kalinowski. Następnie strażakom gratulował i dziękował zastępca komendanta wojewódzkiego PSP w Kielcach st. bryg. Robert Sabat. Na koniec strażakom dziękowali i gratulowali jeszcze obecni włodarze: starosta konecki Bogdan Soboń, burmistrz Końskich Krzysztof Obratański a także komendant koneckiej policji insp. Waldemar Cisowski.

GALERIA - UROCZYSTE OBCHODY ...

2  3  4

5  6  7

8  9  10

11  12  13

14  15  16

17  18  19

21  22  23

24  25  26

fot. arch. Starostwo Powiatowe w Końskich