loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

 RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

HAPPENING PROFILAKTYCZNY POD HASŁEM „ZDROWIE DLA WSZYSTKICH”

Administrator

„Jedz i żyj zdrowo”, „Nie bój się odmówić! Palisz? Ryzykujesz!zdjęcie HAPPENING PROFILAKTYCZNY... Masz wolny wybór” to tylko niektóre z haseł, znajdujących się na transparentach podczas happeningu rozpoczynającego Koneckie Dni Profilaktyki, w których uczestniczy młodzież szkół ponadpodstawowych. Już po raz trzynasty Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich/Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Końskich wraz ze Starostwem Powiatowym w Końskich, Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Końskich, Urzędem Miejskim w Stąporkowie...

Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stąporkowie, Komendą Powiatową Policji w Końskich, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Końskich, Hufcem Pracy w Końskich oraz pedagogami szkolnymi zorganizowało Koneckie Dni Profilaktyki.

Hasło XIII edycji KDP brzmi „Zdrowie dla wszystkich”. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Starosty Koneckiego, Burmistrza Stąporkowa i Kwartalnika Społeczno – Kulturalnego „Ziemia Odrowążów” oraz patronatem medialnym Echa Dnia i Tygodnika Koneckiego.

W dniu 26 kwietnia 2018 r. uczniowie szkół ponadpodstawowych zorganizowali happening profilaktyczny przy Kolegiacie św. Mikołaja w Końskich, który był wyrazem protestu przeciw patologiom społecznym: alkoholizmowi, narkomanii, przemocy domowej i rówieśniczej, itd. Blisko 200 uczniów wspólnie z organizatorami KDP, pedagogami, nauczycielami oraz przedstawicielami lokalnych instytucji przemaszerowało ulicami miasta. Podczas przemarszu młodzież głośno skandowała hasła prozdrowotne. Finał happeningu miał miejsce w budynku Hali Sportowej w Końskich, gdzie Urszula Przygodzka – Dyrektor PCPR w Końskich powitała młodzież oraz zaproszonych gości. Głos zabrała także Dorota Duda – członek Zarządu Powiatu Koneckiego.

Podczas inauguracji z programem artystycznym - koncertem profilaktycznym pt. „Jeszcze jeden krok do przodu!” wystąpił zespół POZIOM 600.Happening, który wzbudził duże zainteresowanie wśród mieszkańców Końskich, był okazją do promocji zdrowego i odpowiedzialnego stylu życia, wolnego od nałogów. Tego typu działania wychowują oraz rozwijają dobre nawyki wśród młodzieży, które zapewne zaprocentują w ich dorosłym życiu.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom biorącym udział w inauguracji XIII Koneckich Dni Profilaktyki.

 HARMONOGRAM XIII KONECKICH DNI PROFILAKTYKI 2018 - (plik.pdf)

GALERIA - HAPPENING PROFILAKTYCZNY ...

2  3  4

5  6  7

8  9  10

11  12  13

14  15  16

17  18  19

21  22  23

24  25  26

27  28  29

30  31  32

33  34  35

36  37  38

39  40  41

42  43  44

45  46  47

fot. arch. Starostwo Powiatowe w Końskich