loga aloga bloga c

             RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH   bip   logo termo   ankieta

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

ŚWIĄTECZNE SPOTKANIE W KONECKIM ODDZIALE STWARDNIENIA ROZSIANEGO

Administrator

Na spotkanie do ŚODR w Modliszewicach przybyło blisko zdjęcie ŚWIĄTECZNE SPOTKANIE W KONECKIM ...40 osób – członków Oddziału Stwardnienia Rozsianego, by w miłej atmosferze wymienić się spostrzeżeniami na tematy najbardziej istotne dla osób z tym schorzeniem, ale przede wszystkim złożyć sobie wzajemnie życzenia wielkanocne z okazji nadchodzących świąt. Oficjalnego powitania dokonał Wojciech Rafalski – wiceprzewodniczący koneckiego oddziału.

 

Patronat nad spotkaniem objął Starosta Konecki, którego w tym dniu reprezentowała Dorota Duda – członek Zarządu Powiatu Koneckiego. Jak można było zauważyć uczestnicy koneckich struktur Stwardnienia Rozsianego tworzą niezwykle zintegrowane środowisko, które obfituje w wiele przyjaźni. „Dziś leczenie jest prowadzone, dopóki jest skuteczne, a nawet jeśli ktoś wypada poza ten obszar ochronny, to nie pozostaje sam sobie. Wtedy wspólnie z lekarzami z oddziału neurologicznego szukamy innych rozwiązań, takiego oddziału jak nasz nie ma w całej Polsce” - podkreślali wspólnie Paulina Ligęza i Wojciech Rafalski, którzy obecnie przewodniczą koneckiemu oddziałowi SM.

Osoby zainteresowane kontaktem z koneckimi strukturami Oddziału Stwardnienia Rozsianego, mogą zasięgnąć informacji pod następującymi numerami telefonów: 512 215 863 lub 881 706 2013.

GALERIA - ŚWIĄTECZNE SPOTKANIE W KONECKIM ...

2  3  4

5  6  7

8  9  10

11  12  13

14  15  16

fot. arch. Starostwo Powiatowe w Końskich