loga aloga bloga c

             RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH   bip   logo termo   ankieta

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

PODZIĘKOWANIE ZA SUKCESY

Administrator

W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Końskich zdjęcie PODZIĘKOWANIE ZA SUKCESY12 lutego 2018 r. odbyło się spotkanie z dyrektorami oraz nauczycielami dwóch szkół ponadgimnazjalnych, którzy odebrali podziękowania z rąk Bogdana Sobonia, starosty koneckiego, za szczególne zaangażowanie w pracę z młodzieżą, osiągającą sukcesy w olimpiadach, turniejach i konkursach na szczeblu wojewódzkim i krajowym.

 

Podziękowanie odebrał Sławomir Kołodziejczyk, nauczyciel praktycznej nauki zawodu z ZSP nr 1 w Końskich, za zajęcie I miejsca w kategorii drużynowej w ogólnopolskim konkursie pod nazwą „VI Turniej Maszyn Wiatrowych”. Na uwagę zasługuje fakt, iż w 2017 roku w ZSP nr 1 w Końskich odbyły się eliminacje regionalne „Turnieju Maszyn Wiatrowych”.

W dziedzinie sportu wyróżniono Witolda Fitasa, nauczyciela wychowania fizycznego z ZSP nr 1 w Końskich, który wraz z młodzieżą bierze udział w wielu dyscyplinach sportowych osiągając przy tym znakomite wyniki. II Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie reprezentował Mariusz Brzozowicz, który od kilku lat jest zaangażowany w rozwój kultury fizycznej i sportu, a przede wszystkim w lekkoatletykę dziewcząt.

Zarówno ZSP nr 1 jak i II LO w Końskich znalazły się w pierwszej 10-tce najbardziej aktywnych szkół w województwie świętokrzyskim w dziedzinie sportu. Obu szkołom przekazane zostały stroje sportowe, które panie: Beata Salata – dyrektor II LO oraz Beata Jakubowska – dyrektor ZSP nr 1 przekażą młodym sportowcom.

W imieniu wyróżnionych głos zabrał pan Mariusz Brzozowicz, który podziękował władzom powiatu. Podczas rozmów wielokrotnie podkreślano rolę sportu w kształtowaniu nie tylko wyglądu zewnętrznego człowieka, ale przede wszystkim jego osobowości i siły charakteru.

W spotkaniu uczestniczyli: Bogdan Soboń - Starosta Konecki, Dorota Duda - członek Zarządu Powiatu oraz Krzysztof Stachera - Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia.

 

GALERIA - PODZIĘKOWANIE ZA ...

2  3  4

5  6  7

8  9  10

11  12  13

14  15

fot. arch. Starostwo Powiatowe w Końskich