loga aloga bloga c

             RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH   bip   logo termo   ankieta

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

STWARZAJĄC LEPSZE SZANSE DLA PRZYSZŁOŚCI - SPOTKANIE NOWOROCZNE 2017

Administrator

Spotkanie Noworoczne, to już tradycja i stały element podsumowujący zdjęcie SPOTKANIE NOWOROCZNEcoroczną pracę samorządu powiatowego. W sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich próżno było szukać wolnego miejsca. Wśród przybyłych gości nie brakowało samorządowców rożnego szczebla, w tym również z zaprzyjaźnionych i sąsiednich powiatów, przedstawicieli przedsiębiorców i organizacji, a także dyrektorów różnych instytucji i stowarzyszeń. „Osiem Gmin – Jeden Powiat”, to hasło przewodnie tegoroczne spotkania, którego gospodarzami byli: starosta konecki – Bogdan Soboń i przewodniczący Rady Powiatu Koneckiego – Marian Król.

 

„Dzisiejsze spotkanie jest wspólnym przedsięwzięciem wszystkich ośmiu gmin tworzących nasz powiat. Dziękuję wszystkim włodarzom miast i gmin za dotychczasową współpracę i chęć jej dalszej kontynuacji, opartej na wzajemnym zrozumieniu i szukaniu kompromisu w sytuacjach trudnych, szczególnie jeśli chodzi o realizowane zadania drogowe. Szczególnie dziękuję panu marszałkowi i Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego za współpracę, która pozwoliła na pozyskanie środków zewnętrznych w kwocie 120 milionów złotych. To ogromne wsparcie dla powiatu koneckiego, które będzie wykorzystane zarówno w infrastrukturę drogową, wodną, ale także termomodernizacyjną” - podkreślał Bogdan Soboń – Starosta Konecki.

„Wasza młodzież, to już nie tylko powód do chwalenia się na poziomie regionalnym, ale i światowym. Gratuluję unikalnego wiązania szkoły z biznesem i poprawiania efektywności kształcenia, co stwarza lepsze szanse dla przyszłości młodzieży. Panie starosto bądźcie dumni z waszej kadry i młodzieży, bo warto się tym chwalić. Na trzy duże inwestycje wodne, które będą realizowane w najbliżej przyszłości w naszym regionie, aż dwie będą w powiecie koneckim, to bardzo staranie przygotowane aplikacje. To są Państwa sukcesy, kłaniam się przed Radą Powiatu i gratuluję tego bardzo ambitnego i przedsiębiorczego powiatu” - zaznaczał Adam Jarubas – marszałek województwa świętokrzyskiego.

Wśród przybyłych na tegoroczne spotkanie znalazł się również poseł do Parlamentu Europejskiego – Czesław Siekierski. W swym wystąpieniu zwrócił on szczególną uwagę na aspekty globalizacji, które stwarzają uwarunkowania korzystne przede wszystkim dla wielkich korporacji i instytucji finansowych, a wszystko to oczywiście kosztem poszczególnych państw. Zarówno korporacjonizm, jak i działalność największych giełd światowych nie zawsze są grami uczciwymi, nad którymi łatwo zapanować, podkreślał europoseł – Czesław Siekierski.

„Państwo tworzycie miejsce, gdzie można skłonić głowę i jednocześnie podziękować za wasz trud. Jesteście blisko ludzi i czujecie się zjednoczeni z nimi, potrzebni, a to jest najwspanialsze zadanie, jakie człowiek może realizować” - mówił ks. prof. Stanisław Łabendowicz.

„Jestem pod wrażeniem tego, co się dzieje w powiecie koneckim. Zazdroszczę i gratuluję. Pan marszałek jednoczy nas wszystkich, dziękuję panie marszałku za tę troskę o rozwój województwa świętokrzyskiego, za każdy dzień, który poświęca pan pracy na rzecz mieszkańców naszego województwa” - mówił starosta skarżyski – Jerzy Żmijewski.

Zapraszając na scenę najważniejszych przedstawicieli samorządów tworzących powiat konecki, starosta konecki podziękował za dotychczasową współpracę, życząc jednocześnie kolejnych wspólnych inicjatyw na rzecz „Małej Ojczyzny”. Spotkanie było również doskonałą okazją do wyróżnienia najlepszych uczniów naszego powiatu, wśród których znaleźli się: Maciej Dziuba, Mikołaj Grzebieluch, Paweł Wesołowski, Kinga Balińska, Paulina Deszczyńska, Łukasz Górecki, Norbert Grabka, Kuba Kurp, Kamil Trojanowski, Paweł Wesołowski, Kacper Łyczek, Michał Piłat oraz Aleksandra Piekarska.

O tym, że wspólnota, to nie tylko instytucje i organizacje różnego szczebla, ale przede wszystkim ludzie, mówiła Dorota Duda – członek Zarządu Powiatu Koneckiego. Pani Dorota podziękowała tym wszystkim, których pasje, zainteresowania, ale i praca miały wielki wpływ na promocję naszego powiatu w minionym roku. Wśród wyróżnionych znaleźli się: ks. Tomasz Waśkiewicz, ks. Tomasz Janicki, Krzysztof Woźniak, Edward Rożnowski, Arkadiusz Karczewski, Rada Sołecka wsi Jacentów, Poczet Sztandarowy ZSP nr 1, Zespół Ludowy „Rogowianka”, Strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 2036, Studio Tańca „Point”, Komenda Hufca ZHP w Końskich, Teresa i Jan Krawczykowie, Mikołaj Wróbel, Karolina Potocka, Elżbieta Musiał, Stanisław Matuszczyk oraz Michał Szewczyk.

W części artystycznej wydarzenia wystąpiły tancerki Studia Tańca „Point”, zaś wyjątkowe jasełka zaprezentowały „Królewiaczki”.

 

GALERIA - SPOTKANIE NOWOROCZNE ...

2  3  4

5  6  7

8  9  10

11   12  13

14  15  IMG 0639

IMG 0656  IMG 0687  IMG 0689  IMG 0694

IMG 0705  IMG 0713  IMG 0722  IMG 0727

IMG 0735  IMG 0774  IMG 0779  IMG 0801

IMG 0814  IMG 0820  IMG 0822  IMG 0865

IMG 0869  IMG 0872  IMG 0889  IMG 0905

IMG 0910  IMG 0915  IMG 0942  IMG 0949

IMG 0956  IMG 0959  IMG 1034  IMG 1042

IMG 1055  IMG 1072  IMG 1086  IMG 1102

IMG 1108  IMG 1110  IMG 1148  IMG 1171

IMG 1178  IMG 1190  IMG 1204  IMG 1229

IMG 1234  IMG 1243  IMG 1255  IMG 1288

IMG 1382  IMG 1400  IMG 1410  IMG 1475

IMG 1523  IMG 1529  IMG 1561  IMG 1594

IMG 1619  IMG 1637  IMG 1671  IMG 1676

IMG 1726  IMG 1774  IMG 1799  IMG 1806

IMG 1930  IMG 1932  IMG 1944  IMG 1965

IMG 1971  IMG 2056  P1310311

fot. arch. Starostwo Powiatowe w Końskich