loga aloga bloga c

             RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH   bip   logo termo   ankieta

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

SYMBOLICZNE WBICIE ŁOPAT POD BUDOWĘ ZBIORNIKA W RADOSZYCACH

Administrator

I stało się faktem oddanie placu budowy pod przyszły zdjęcie SYMBOLICZNE WBICIE ŁOPAT ...zbiornik oraz infrastrukturę, które powstaną dzięki wsparciu z unijnych pieniędzy w Radoszycach. Samorządowcy i mieszkańcy zabiegają już trzecią dekadę o zbiornik w tej miejscowości. W tym roku jego realizacja stanie się faktem.

 

Gmina aplikowała o pozyskanie pieniędzy ze środków unijnych, których dysponentem jest Zarząd Województwa. – Cieszę się, że gmina Radoszyce pięknieje, bo tym samym powiat pięknieje i województwo pięknieje – mówił Bogdan Soboń, starosta konecki. W spotkaniu uczestniczyli Adam Jarubas, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Agata Binkowska, członek Zarządu Województwa, Michał Pękala, Burmistrz Miasta i Gminy Radoszyce, radni, przedstawiciele wykonawcy, mieszkańcy.

Tym sposobem 22-hektarowy zbiornik wodny z plażą usytuowaną blisko lasu, oświetleniem, miejscami parkingowymi oraz stoiskami handlowymi powstanie na rzece Plebance, pomiędzy dwiema drogami powiatowymi Radoszyce – Grodzisko i Radoszyce – Momocicha. Jego celem będzie przeciwdziałanie powodziom, podtopieniom, ale też będzie pełnił rolę zbiornika przeciwpożarowego. Będzie wyrównywał niski przepływ na rzece Plebance, zwłaszcza w okresie suszy oraz będzie służył jako zabezpieczenie przeciwpowodziowe. Całkowity koszt zadania to blisko 16 milionów złotych. Zaś dofinansowanie unijne stanowi 85 % tej kwoty czyli 13,3 milionów złotych.

- Jak popatrzę na to, co dzieje się w gminie Radoszyce: dzisiaj zbiornik, za moment droga wojewódzka, przedszkole, które jest w budowie, modernizowany ośrodek zdrowia, obszar ochrony przeciwpożarowej – to wszystko, co razem zrobiliśmy, to mamy prawdziwe potwierdzenie, że partnerstwo daje rezultaty – mówił marszałek Adam Jarubas.

 

GALERIA - SYMBOLICZNE WBICIE ŁOPAT ...

2  3

fot. arch. Starostwo Powiatowe w Końskich