loga aloga bloga c

                                             bip  logo termo   ankieta

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

SAMORZĄDOWA LEKCJA OBYWATELSKA

Administrator

W czwartek w dniu 28 listopada 2017 r. w Starostwie zdjęcie SAMORZĄDOWA LEKCJA ...Powiatowym w Końskich odbyła się kolejna Edycja wykładów „Lekcji o samorządzie pn. Partycypacji obywatelskiej - czyli udział obywateli w tworzeniu samorządności na różnych poziomach życia społecznego”. Na zaproszenie do Starostwa Powiatowego przyjechał i dyskusję prowadził Marek Jarco, przedstawiciel Biura Komunikacji Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

 

Licznie przybyłą grupę uczniów z I LO im. Komisji Edukacji Narodowej oraz II LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Końskich wraz z opiekunami przywitali: Agata Binkowska, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Bogdan Soboń – starosta konecki, Dorota Duda członek Zarządu Powiatu Koneckiego oraz Krzysztof Stachera, naczelnik Wydziału Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia. Lekcję rozpoczęto od omówienia roli samorządów wszystkich szczebli w realizacji zadań publicznych, a także samodzielnego wykonywania pewnych funkcji państwowych o charakterze administracyjnym.

Przypomniano proces wdrożenia reformy ustrojowej państwa z 1998 roku i wprowadzenia trójstopniowego podziału terytorialnego kraju, zapoczątkowanego w 1990 roku, kiedy to reaktywowano samorząd na szczeblu gminnym. Zwrócono uwagę na znaczenie samorządu w życiu społeczności lokalnych, które otrzymały skuteczne narzędzia do realizacji zadań publicznych poprzez bezpośredni udział w sprawowaniu władzy na różnych szczeblach. Podczas spotkania padało wiele pytań dotyczących zarówno samego samorządu, jak również pełnienia funkcji starosty. Bogdan Soboń – starosta konecki udzielił wyczerpującej informacji na temat funkcjonowania całego Starostwa Powiatowego w Końskich.

 

GALERIA - SAMORZĄDOWA LEKCJA ...

2  3  4

5  6  7

8  9  10

11  12  13

fot. arch. Starostwo Powiatowe w Końskich