loga aloga bloga c

                                             bip  logo termo   ankieta

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

O MŁODZIEŻY–RODZINIE–SZKOLE-SAMORZĄDZIE NA KONFERENCJI W ZSP NR 1

Administrator

Pod hasłem MŁODZIEŻ – RODZINA – SZKOŁA - zdjęcie SZKOLENIE W ZSP 1 ...SAMORZĄD przebiegała konferencja szkoleniowa w ZSP Nr 1 w Końskich, w której uczestniczyli przedstawiciele samorządu powiatowego, placówek oświatowych. Konferencję otworzyła Beata Jakubowska, dyrektor placówki, wyrażając nadzieję, że szkolenie pozwoli w szerszy i bardziej wielostronny sposób spojrzeć na młodych ludzi, niestety często uważanych przez dorosłych jako niepokorna i trudna młodzież.

 

Albin Wróblewski, trener realizujący szkolenie na zlecenie Fundacji Wychowanie i Profilaktyka prezentował siedem dźwigni skutecznej profilaktyki jako podstawy lokalnej strategii wspierania rozwoju młodzieży. Przybył on do Końskich na zaproszenie starosty koneckiego Bogdana Sobonia.

Celem konferencji było zapoznanie uczestników z wiedzą i rekomendacjami, które można bezpośrednio wykorzystać do tworzenia skutecznych działań w obszarze wspierania młodzieży i rozwijania czynników chroniących.

W spotkaniu obok pedagogów szkolnych, wychowawców, nauczycieli, uczestniczyli też: Dorota Duda, członek Zarządu Powiatu, Krzysztof Stachera, naczelnik Wydziału Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia, Urszula Przygodzka, wicedyrektor PCPR Końskie.

 

GALERIA - SZKOLENIE W  ZSP 1 ...

2  3  4

5  6  7

8  9  10

11  12  13

fot. arch. Starostwo Powiatowe w Końskich