loga aloga bloga c

                                             bip  logo termo   ankieta

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

58 RAJD SZLAKAMI WALK PARTYZANCKICH

Administrator

Blisko dwustu uczestników - zuchów i harcerzy - przemaszerowało zdjęcie 58 RAJD SZLAKAMI ...szlakami Walk Partyzanckich podczas 58 Rajdu dedykowanego pamięci partyzantów. Patronat nad tym wydarzeniem objął starosta konecki oraz burmistrz Końskich. 58 Rajd Szlakami Walk Partyzanckich za nami. Uczestnicy tej wyprawy mieli do pokonania trzy trasy, zróżnicowane wiekiem uczestników. Biegły one przez teren powiatu koneckiego i opoczyńskiego.

 

Zwiedzanie miejsc naznaczonych historią Walk Partyzanckich rozpoczęło się 29 września i trwało łącznie 3 dni. Tylko dzieci należące do zuchów, z uwagi na wiek, uczestniczyły w krótszej wyprawie. Drużyny harcerzy i wędrowników przeszły dłuższymi trasami. Jedna z tras rozpoczęła się w Żarnowie i prowadziła do Białaczowa, gdzie przewidziany był nocleg oraz zwiedzanie pałacu Małachowskich. Kolejnego dnia z Białaczowa uczestnicy powędrowali do Końskich. Tutaj punkt zborny był w gimnazjum przy ul. Partyzantów.

Drużyna wędrownicza pomaszerowała z Końskich przez Sielpię do Maleńca. Młodzież miała możliwość uczestniczenia w spotkaniu z Iwoną Mogielską, która opowiadała o swojej pasji, jaką jest latanie na motoparalotni. Maciej Chłopek, Dyrektor Zabytkowego Zakładu Hutniczego zorganizował gry terenowe dla harcerzy, oprowadził ich po muzeum, dzięki czemu czas spędzony w Maleńcu był dla młodych ludzi prawdziwą lekcją historii oraz momentem wytchnienia po ciężkim dniu.

Stamtąd następnego dnia piechurzy wymaszerowali do Końskich, gdzie odbyło się spotkanie wszystkich drużyn, wspólne biesiadowanie przy harcerskich i partyzanckich pieśniach, grach i zabawach integracyjnych.

Zakończenie rajdu nastąpiło w niedzielę, przy Pomniku Harcerza w parku miejskim w Końskich. W spotkaniu uczestniczyła Dorota Duda, członek Zarządu Powiatu, patronat nad rajdem objął bowiem Bogdan Soboń, starosta konecki. Starostwo było fundatorem posiłku dla wszystkich uczestników marszu.

 

GALERIA - 58 RAJD ...

2  3  4

5  6  7

8  9  10

11  12  13

14  15  16

18  17  19

fot. arch. Starostwo Powiatowe w Końskich