loga aloga bloga c

                                             bip  logo termo   ankieta

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

UMOWA NA DOFINANSOWANIE PODPISANA

Administrator

Oficjalnie podpisana została już umowa na termomodernizację zdjęcie UMOWA NA DOFINANSOWANIE PODPISANADomu Pomocy Społecznej „Cichy Zakątek” przy ul. Warszawskiej w Końskich. Do placówki przyjechali: Adam Jarubas, marszałek oraz Agata Binkowska, członek zarządu Województwa Świętokrzyskiego, aby sfinalizować formalności. Umowę na dofinansowanie kwotą ponad 3 milionów złotych powiatowej inwestycji podpisali: Bogdan Soboń, starosta konecki oraz jego zastępca Andrzej Marek Lenart. – To historyczna chwila – mówiła Barbara Krawczyk, dyrektor DPS-u, która oprowadziła gości po terenie placówki.

 

To kolejna inwestycja termomodernizacyjna w placówkach powiatu. Dzięki tego rodzaju działaniom nie tylko zwiększa się estetyka budynków, ale nade wszystko poprawia się efekt ekologiczny tak bardzo podkreślany przez unijne dyrektywy, ale też efekt ekonomiczny, bowiem dzięki termomodernizacjom zmniejszają się koszty utrzymania obiektów.

Dzięki pracom budowlanym o ponad 85% poprawi się efektywność energetyczna. To kolejna wielomilionowa inwestycja na którą powiat pozyskał dofinansowanie. W „Cichym Zakątku”, gdzie mieszka 150 pensjonariuszy, prace obejmą wszystkie obiekty: zarówno mieszkalne, jak i stołówkę, kaplicę czy pralnię. Całość inwestycji wyniesie ponad 4 miliony złotych, z czego ponad 3 miliony powiat pozyskuje z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

W ramach tego zadania we wspomnianych budynkach wymienione zostaną okna oraz drzwi, instalacja centralnego ogrzewania, ale też cała armatura łazienkowa, która zyska dynamiczne ograniczniki wypływu. Zainstalowane będą ogniwa fotowoltaiczne wraz z bateriami akumulatorów do łącznej mocy około 120 kW. Będą też systemy wentylacyjne z odzyskiem ciepła, wdrożony będzie nowoczesny system zarządzania energią. Wymianie podlegać będzie też dotychczasowe oświetlenie, które zastąpione zostanie energooszczędnym systemem LED. Zainstalowane będą też pompy ciepła typu „powietrze-powietrze”. Nowsze budynki ocieplone zostaną od zewnątrz. Te, które pochodzą z 1903 roku, zachowają swoją dotychczasową elewację.

Na spotkaniu obecni byli: Dorota Duda i Czesław Kurcbart, członkowie Zarządu Powiatu, Zbigniew Sadorski, sekretarz, Edyta Drążkiewicz, skarbnik powiatu, Barbara Panek, pełnomocnik ds. inwestycji i zamówień publicznych, Urszula Przygodzka, zastępca dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich, Bożena Urban, dyrektor PUP Końskie, Stanisław Mościński, dyrektor ZDP Końskie, oraz naczelnicy wchodzący w skład Zespołu ds. monitorowania naborów wniosków o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

Ze strony Urzędu Miejskiego w Końskich: Krzysztof Obratański, burmistrz Miasta i Gminy Końskie, Marcin Zieliński, zastępca burmistrza, Anna Głębocka, sekretarz, Beata Lis, skarbnik, Cezary Maliborski, naczelnik Wydziału Inwestycji, Aleksandra Wojciechowska, Naczelnik Wydziału Urbanistyki, Anna Batorowska, kierownik Wydziału Inwestycji, Krzysztof Obratański, inspektor w Wydziale Inwestycji. Delegacja koneckiego magistratu towarzyszyła bowiem podpisaniu umowy na dofinansowanie odbudowy zbiornika w Sielpi. Konecki samorząd otrzymał blisko ćwierć miliona dofinansowania.

Znaczenie tej inwestycji dla ruchu turystycznego i usługowego wokół Sielpi podkreślał radny powiatowy Stanisław Haraziński, prezes PSS Końskie, któremu towarzyszyli Kazimierz Pasterczyk, Łukasz Świerczyński oraz Stefan Szambelan, radni. Obecny był na spotkaniu również Sławomir Marczewski, radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, lekarz rodzinny w placówce, który swoją zawodową karierę od początku związał z tym miejscem, gdzie wiele lat temu mieścił się szpital.

 

GALERIA - UMOWA NA DOFINANSOWANIE PODPISANA ...

2  3  4

5  6  7

8  9  10

11  12

fot. arch. Starostwo Powiatowe w Końskich