loga aloga bloga c

                                             bip  logo termo   ankieta

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

SPOTKANIE WETERANÓW

Administrator

Przedstawiciele środowisk kombatanckich: kapitan Jerzyzdjęcie SPOTKANIE WETERANÓW ... Łabętowicz z Końskich oraz kapitan Tadeusz Leszczyński z Radoszyc w towarzystwie Wiesława Basiaka, naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Końskich na zaproszenie marszałka województwa uczestniczyli w VIII Wojewódzkich Obchodach Dnia Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.

 

W Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbył się wojewódzki dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Organizatorem uroczystości jest Urząd Marszałkowski. Gości powitał zatem Adam Jarubas, marszałek województwa, któremu towarzyszyła m.in. Agata Binkowska, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

Na Sali zasiedli przedstawiciele wielu środowisk kombatanckich. - Zadaniem Samorządu Województwa jest łączenie tych, którzy ryzykowali swoje życie i zdrowie dla obrony ojczyzny. To również dzięki wam możliwa jest dziś ta integracja - mówił marszałek Adam Jarubas.

- Cieszę się, że mogłem towarzyszyć przedstawicielom naszych środowisk na tej uroczystości, bo to dla nich ważny czas. Dowód, że o nich pamiętamy, że są nam bliscy, dla nas ważni, a ich dokonania i działalność nieoceniona – mówi Wiesław Basiak, szef Wydziału Zarządzania Kryzysowego w koneckim starostwie.

Marszałek zapowiedział, że mimo iż od 31 sierpnia opieka nad wojewódzkimi radami przechodzi z rąk samorządów – marszałków województw – do wojewodów, to Samorząd Województwa nie zapomni o kombatantach.

- Nie chcemy stracić wartości pracy samorządowej z ruchem kombatanckim. Dla Samorządu bardzo ważne są również publikacje utrwalające Państwa osobiste świadectwo, za które dziękujemy - dodał Adam Jarubas, przypominając, że niedawno ukazał się trzeci już "Zeszyt Historyczny - Kombatanci Ziemi Świętokrzyskiej, wydany przez Biuro Komunikacji Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Obecna na spotkaniu Beata Oczkowicz, dyrektor Biura Spraw Obronnych, Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji UMWŚ mówiła: - Jestem wzruszona, gdy mogę po raz kolejny spotkać się z państwem i świętować ten wyjątkowy dzień. Życzę wam jedności, wielu kolejnych spotkań, szacunku, szczególnie od tych najmłodszych.

 

GALERIA - SPOTKANIE WETERANÓW ...

2  3  4

6  7

5

fot. arch. Starostwo Powiatowe w Końskich

fot. arch. Urząd Marszałkowski w Kielcach