loga aloga bloga c

             RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH   bip   logo termo   ankieta

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

„RODZINA – TWÓJ BEZPIECZNY ŚWIAT”

Administrator

Pod takim hasłem odbywały się tegoroczne XII Powiatowe Dni zdjęcie RODZINA - TWÓJ BEZPIECZNY ...Profilaktyki, których podsumowaniem był festyn dla dzieci w Parku Miejskim w Końskich. Podczas festynu wręczone zostały nagrody dla dzieci i młodzieży, którzy zostali nagrodzeni w Powiatowym Konkursie Profilaktycznym pod taką samą nazwą jaka patronowała całym obchodom. Komisja konkursowa w składzie: Urszula Przygodzka, Dorota Jaruga, Anna Wojtasińska, Piotr Salata, Kamila Dobrowolska, Dariusz Ogłoza, Lidia Stachera, Małgorzata Łabentowicz -Dopieralska, Jan Wojna, Monika Jedynak, Aneta Węgrzyn, Aneta Bilska, Karol Przygodzki, Michał Okła po obejrzeniu 100 prac plastycznych postanowiła przyznać 43 nagrody za najciekawsze prace plastyczne.

 

W profilaktycznym konkursie plastycznym nagrody otrzymali:

1. Jakub Salicki – Szkoła Podstawowa w Pomykowie

2. Julia Siwek – Szkoła Podstawowa nr 1 w Końskich

3. Weronika Turalska – Szkoła Podstawowa nr 1 w Końskich

4. Maja Kamoda – Szkoła Podstawowa w Rogowie

5. Małgorzata Peliwo – Szkoła Podstawowa nr 2 w Końskich

6. Martyna Durlik – Szkoła Podstawowa nr 2 w Końskich

7. Gabriela Dzitkowska – Szkoła Podstawowa nr 1 w Końskich

8. Klaudia Kosmal – Gimnazjum w Stadnickiej Woli

9. Zuzanna Nowocień – Gimnazjum nr 1 w Końskich

10. Jakub Chrząszcz – Placówka Wsparcia Dziennego w Końskich

11. Wiktoria Chrząszcz – Placówka Wsparcia Dziennego w Końskich

12. Zofia Król – Placówka Wsparcia Dziennego w Końskich

13. Karina Borowiec – Placówka Wsparcia Dziennego w Końskich

14. Adrianna Królik – Placówka Wsparcia Dziennego w Końskich

Nagrody ufundował Burmistrz Miasta i Gminy w Końskich oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Końskich. Nagrody wręczał Krzysztof Jasiński, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Końskie.

1. Zuzanna Śliwińska – Szkoła Filialna w Lipie

2. Natalia Warzecha – Szkoła Podstawowa w Pilczycy

3. Igor Lasocki – Publiczna Szkoła Podstawowa w Rudzie Malenieckiej

4. Gabriela Kawka – Szkoła Podstawowa w Fałkowie

5. Piotr Kijanka – Publiczna Szkoła Podstawowa w Krasnej

6. Mikołaj Kuleta – Szkoła Podstawowa w Górnikach

7. Nikola Stachera – Szkoła Podstawowa w Górnikach

8. Julia Stachera – Szkoła Podstawowa nr 1 w Końskich

9. Paweł Janiszewski – Szkoła Podstawowa w Wilczkowicach

10. Maja Ciszek – Szkoła Podstawowa w Wilczkowicach

11. Michał Tkacz – Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mninie

12. Igor Wróbel – Szkoła Podstawowa w Miedzierzy

13. Bartosz Pedrycz – Szkoła Podstawowa w Kłucku

14. Nadia Lichota – Szkoła Podstawowa w Kapałowie

15. Jowita Węgrzyn – Gimnazjum w Miedzierzy

16. Mikołaj Michalski – Gimnazjum w Radoszycach

17. Daniel Błoński – Publiczne Gimnazjum w Fałkowie

Nagrody ufundowali: Starosta Konecki, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich oraz Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Końskich. Nagrody wręczali Andrzej Marek Lenart, wicestarosta konecki oraz Dorota Duda, członek Zarządu Powiatu.

Wiktor Tkacz – Szkoła Podstawowa w Grodzisku

Nagrodę ufundowała Komenda Powiatowa Policji w Końskich. Nagrodę wręczał nadkom. Grzegorz Michorek.

Tymoteusz Wysokiński – Szkoła Podstawowa w Kłucku

Nagrodę ufundowała Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Końskich. Nagrodę wręczała Anna Wojtasińska, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Końskich.

Alan Powideł - Szkoła Podstawowa nr 1 w Końskich

Nagrodę ufundowało Stowarzyszenie Abstynentów Klubu „Radość” w Końskich. Z upoważnienia Stowarzyszenia nagrodę wręczyła Urszula Przygodzka, zastępca dyrektora PCPR w Końskich.

Ewa Kopeć – Prywatna Szkoła Podstawowa w Końskich

Małgorzata Ciupa – I Publiczne Gimnazjum w Słupi

Nagrodę ufundowała Komenda 13-5 Hufiec Pracy w Końskich. Nagrodę wręczała Monika Jedynak, komendant 13-5 Hufca Pracy w Końskich.

Natalia Kosmal – Szkoła Podstawowa w Stadnickiej Woli

Maja Kołodziejczyk – Szkoła Podstawowa nr 1 w Końskich

Agnieszka Trojanowska - Gimnazjum nr 1 w Końskich

Nagrody ufundował Miejsko – Gminny Dom Kultury w Końskich. Nagrody wręczał Piotr Salata, dyrektor Miejsko – Gminnego Domu Kultury w Końskich.

Milena Komisarczyk – Szkoła Podstawowa w Wólce

Stanisław Cholewa – Placówka Wsparcia Dziennego w Końskich

Angelika Sobura – Społeczne Gimnazjum w Łopusznie z siedzibą w Kłucku

Dominika Pękala – Publiczne Gimnazjum w Rudzie Malenieckiej

Nagrody ufundował Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Końskich, zaś nagrody wręczała Aneta Mikuszewska – Sorn, dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich i Aneta Węgrzyn, przewodnicząca zespołu.

Tradycyjnie w czasie festyny dostępny był namiot profilaktyczny, w którym dyżurowali przedstawiciele wielu instytucji, tj.: PCPR oraz koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Końskich, Policji, M – GOPS, OHP, pedagodzy szkolni. Pracownicy tychże jednostek rozdawali uczestnikom festynu ulotki informacyjno – edukacyjne oraz gadżety odblaskowe. Obecny był również Marcin Pytlos, ratownik medyczny, który udzielał instrukcji pierwszej pomocy przedmedycznej. Osoby zainteresowane miały możliwość pomiaru ciśnienia tętniczego krwi.

 

GALERIA - RODZINA ...

DSCN7112  DSCN7117  DSCN7125

DSCN7138  DSCN7162  DSCN7165

DSCN7167  DSCN7187  DSCN7201

DSCN7242  DSCN7244  DSCN7248

DSCN7252  DSCN7255  DSCN7262

DSCN7265  DSCN7269  DSCN7272

DSCN7276  DSCN7286  DSCN7292

DSCN7297  DSCN7300

fot. arch. Starostwo Powiatowe w Końskich