loga aloga bloga c

                                             bip  logo termo   ankieta

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

XXIX SESJA RADY POWIATU KONECKIEGO

Administrator

17 maja 2017 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowegozdjęcie XXIX SESJA RADY ... w Końskich odbyła się dwudziesta dziewiąta Sesja Rady Powiatu Koneckiego. Punktualnie o godzinie 11:00 sesję otworzył Marian Król - Przewodniczący Rady Powiatu.

Projekt porządku obrad przewidywał:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Powiatu w Końskich.

 

4. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.

5. Informacja dotycząca zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2016/2017.

6. Ocena realizacji zadań powiatu w zakresie ochrony zdrowia.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2017 – 2025,

b) zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2017 r.,

c) wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Skarbu Państwa darowizny nieruchomości gruntowej niezabudowanej z przeznaczeniem na cel publiczny,

d) rozpatrzenia skargi Pana Jana Kowalczyka.

8. Przyjęcie protokołu wraz z wnioskami z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie.

9. Zajęcie stanowiska w sprawie skargi skierowanej do Rady pomiędzy sesjami.

10. Interpelacje i zapytania radnych.

11. Odpowiedzi na złożone interpelacje i zapytania radnych.

12. Wnioski i oświadczenia radnych.

13. Sprawy różne.

14. Zakończenie obrad XXIX sesji Rady Powiatu w Końskich.

 

GALERIA - XXIX SESJA RADY ...

DSCN8089  DSCN8090  DSCN8116

DSCN8117  DSCN8119  DSCN8121

DSCN8129  DSCN8140  DSCN8156

DSCN8161  DSCN8087

fot. arch. Starostwo Powiatowe w Końskich