loga aloga bloga c

                                             bip  logo termo   ankieta

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

KONECKIE DNI PROFILAKTYKI – KONFERENCJA „BEZPIECZNY I AKTYWNY SENIOR’’

Administrator

W ramach Koneckich Dni Profilaktyki w Starostwie Powiatowym zdjęcie BEZPIECZNY I AKTYWNY ...w Końskich odbyła się 10 maja 2017r. konferencja ,,Bezpieczny i aktywny Senior’’. W programie znalazły się następujące bloki tematyczne: - ,,Bezpieczny senior-konsument’’, ,,Bezpieczeństwo osób starszych, cyberprzestępczość, cyberbank’’, ,,Ochrona seniorów będących konsumentami’’. Po powitaniu gości przez wicestarostę Andrzeja Marka Lenarta, głos zabrała Urszula Przygodzka zastępca dyrektora PCPR w Końskich, przedstawiając kolejnych prelegentów oraz zagadnienia, którym poświęcono spotkanie.

 

Wśród zaproszonych gości znaleźli się: wicewojewoda świętokrzyski - Andrzej Bętkowski, zastępca dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach - Mariusz Pasek, członek Zarządu Powiatu Koneckiego – Dorota Duda, wiceburmistrz Końskich – Krzysztof Jasiński, przedstawiciele instytucji z powiatu koneckiego, między innymi Komendy Powiatowej Policji w Końskich, dyrektorzy placówek prowadzących domy opieki społecznej oraz osoby na co dzień zajmujące się ludźmi starszymi. Licznie przybyli także sami zainteresowani zagadnieniami poruszanymi podczas konferencji, czyli seniorzy z powiatu koneckiego.

Pierwsze wystąpienie ,,Bezpieczny senior-konsument’’ odnosiło się do sytuacji kupna – sprzedaży, kiedy to osoby starsze mogą być narażone na niebezpieczeństwo. O tych problemach mówili: Paweł Faryna - dyrektor Inspekcji Handlowej oraz

Alicja Majka-Kowalczyk przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Kielcach. Asystent asp. sztab. mgr Marzena Czapelska - KPP Końskie wygłosiła prelekcję ,,Bezpieczeństwo osób starszych, cyberprzestępczość, cyberbank’’. W wystąpieniach wykorzystano prezentacje multimedialne, by jeszcze bardziej uwypuklić problem zagrożeń oraz obrazowo przedstawić sytuacje codzienne, kiedy seniorzy mogą stać się ofiarami przestępstw. O ,,Ochronie seniorów będących konsumentami’’ mówiła Iwona Bogacka-Urban - Powiatowy Rzecznik Konsumentów. Występy chóru członków Stowarzyszenia ,,Uniwersytetu Trzeciego Wieku-Aktywni” oraz uczestników domu dziennego pobytu przy M-GOPS w Końskich uświetniły konferencję.

 

GALERIA - BEZPIECZNY I AKTYWNY SENIOR ...

IMG 7461 0  IMG 7470 0  IMG 7477 0

IMG 7478 0  IMG 7484 0  IMG 7489 0

IMG 7490 0  IMG 7493 0  IMG 7507 0

IMG 7513 0  IMG 7528 0  IMG 7530 0

fot. arch. Starostwo Powiatowe w Końskich