loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

ikonka raportu Coronawirusa COVID-19   RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

ukraina     ikona kont bankowych kont starostwa  NUMERY KONT BANKOWYCH   e puap

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

KUŹNICE KONECKIE 2015 - WIDOWISKO HISTORYCZNE

Paweł Goraj - Administrator

5 lipca br. w Sielpi podczas tegorocznychzdjęcie INSCENIZACJA Kuźnic Koneckich organizatorzy wydarzenia zaprezentowali również widowisko historyczne. Przygotowana inscenizacja ukazywała dwa wydarzenia jakie w czasie okupacji hitlerowskiej rozegrały się na terenie powiatu koneckiego. Pierwsza część widowiska przedstawiała czas pacyfikacji Królewca i Adamowa, która miała miejsce 75 lat temu, gdzie wojsko niemieckie chciało zemścić się na mieszkańcach w/w miejscowości za pomoc partyzantom mjr Henryka Dobrzańskiego ps. Hubal. Druga część inscenizacji odnosiła się do bitwy pod Białym Łukiem, która rozegrała się 27 października 1944 roku koło Radoszyc.

Bitwę tą z oddziałami niemieckimi stoczyli żołnierze 25 Pułku Piechoty, a także żołnierze ze Zgrupowania Kampinos. W widowisku które miało charakter żywej lekcji historii wykorzystano mundury, broń i stroje z epoki, a także pojazdy historyczne z lat 40 - tych. Dramaturgie akcji uwypuklały efekty specjalne w postaci przygotowanej scenografii pirotechnicznej i efektów dźwiękowych, jak również niepowtarzalnej narracji Dionizego Krawczyńskiego. W rekonstrukcji udział brali członkowie grup rekonstrukcyjnych “Jodła” z Kielc, Batalionu Tomaszów, Stowarzyszenia “Rydy” z Komaszyc, oraz uczniowie kieleckiego VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego z Kielc.

Inscenizację pod względem merytorycznym i technicznym przygotowano pod kierownictwem Adama Kwiela – współtwórcy Stowarzyszenia Tradycji i Historii Oręża Polskiego i Unii Europejskiej "Rudy" w Komaszycach. Pan Adam podkreśla, że ziemia konecka ma bogatą tradycję walki niepodległościowej, również tej niezwykle dramatycznej, gdzie ofiarami najeźdźców padała bezbronna ludność cywilna. „W ramach tego typu przedcięć chcielibyśmy przybliżać kolejnym pokoleniom młodych Konecczan losy ich "Małej Ojczyzny", ziemi ich dziadków i ojców, którzy poświęcali swe życie dla walki o wolną Ojczyznę" - podkreślał Adam Kwiel.