loga aloga bloga c

                                             bip  logo termo   ankieta

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

NARADA ROBOCZA W KOMENDZIE POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOŃSKICH

We wtorek 12 lutego 2013 roku zdjęciew siedzibie PSP w Końskich odbyło się spotkanie robocze, podczas którego dokonano analizy, oraz podsumowania podjętych działań na przestrzeni 2012 roku. W naradzie udział wzięli: z-ca świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego st. bryg - Stanisław Woś, komendant powiatowy PSP w Końskich st. bryg – Roman Boruń, wraz z ze swym z-cą st. bryg – Grzegorzem Młynarczykiem, komendant KPP – mł. insp – Waldemar Cisowski, przedstawiciele Lasów Państwowych oraz przedstawiciele OSP z terenu powiatu.

Władze samorządowe reprezentował Bogdan Soboń – starosta konecki, Krzysztof Jasiński – z-ca burmistrza MiG w Końskich, Wiesław Basiak – naczelnik Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Końskich, Dorota Łukomska – burmistrz Stąporkowa, Tomasz Słoka – wójt Gowarczowa, Leszek Kuca – wójt Rudy Malenieckiej oraz Józef Śliz – wójt Smykowa. „Potrzeba funkcjonowania Straży Pożarnej jest w dzisiejszym społeczeństwie nieodzowna. Dziś mogę również powiedzieć, że jestem zadowolony z pracy strażaków i w imieniu samorządu powiatowego serdecznie Panom dziękuję, życząc jednocześnie, abyście mieli wszyscy tyle samo wyjazdów, co powrotów”- mówił Bogdan Soboń – starosta konecki. „Dziś dokonujemy podsumowania rocznego trudnej służby, służby strażaka. Pamiętajmy, że choćbyśmy mieli najlepszy sprzęt, to człowiek zawsze jest tu najważniejszy. Dlatego musimy pozyskiwać do współpracy, zarażać działaniem młode pokolenia, tak by po odpowiednim szkoleniu, z zaangażowaniem i zapałem do pracy mogli świadczyć właściwą służbę całemu naszemu społeczeństwu. Dziękuję za właściwą i dobrą współpracę wzajemną między zawodowymi strażakami, a tymi z ochotniczych jednostek, których praca w terenie jest nieoceniona i niezmiernie istotna” - mówił Wiesław Basiak – naczelnik Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Końskich. 2012 rok był rokiem bardzo intensywnym w działaniach, dla zastępów Straży Pożarnej na terenie powiatu. Powstało 828 pożarów, 233 miejscowe zagrożenia oraz, aż 53 fałszywe alarmy. Najwięcej pożarów wybuchło w miesiącu marcu i kwietniu. Dominującą przyczyną pożarów wciąż są podpalenia, szczególnie jeśli chodzi o nieużytki i tereny leśne. W minionym roku udało się przeszkolić prawie 400 druhów z Ochotniczych Staży Pożarnych z terenu powiatu, którzy mogą brać już udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych. Komenda Powiatowa PSP w Końskich wzbogaciła się między innymi o nowy średni samochód ratowniczo – gaśniczy, który kosztował 590 tys. złotych. Za wzorowe przygotowanie do przeglądu wyróżniono OSP z Krasnej i Niekłania. W 2012 roku największe dofinansowanie w ramach KSRG otrzymało OSP z Gowarczowa w kwocie 107 600 złotych. Wśród działań kontrolno – rozpoznawczych najwięcej nieprawidłowości wykryto z powodu braku badań instalacji użyteczności, zastawiania dróg ewakuacyjnych, czy braku konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego. Wśród zadań, które są w planach do realizacji na 2013 rok, znalazł się między innymi remont budynku Komendy, czy pozyskanie środków na zakup samochodów dla JRG w Końskich.

 

GALERIA - NARADA ROBOCZA ...

fot. arch. Starostwo Powiatowe w Końskich