loga aloga bloga c

                                             bip  logo termo   ankieta

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

XV SESJA RADY POWIATU

27 stycznia 2012 roku w siedzibie Starostwa zdjęcie XV sesja radyPowiatowego w Końskich odbyła się XV sesja Rady Powiatu. W obradach uczestniczyło 21 radnych, co zgodnie z prawem czyniło ją zdolną do podejmowania prawomocnych decyzji. W trakcie obrad podjęto stosowną uchwałę dotyczącą Sądu Rejonowego w Końskich i przyszłości jego istnienia. Do tej pory w planach Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczących placówek sądowych nie było mowy o Końskich. „ Byłam tak samo zaskoczona jak państwo – mówiła podczas swego wystąpienia prezes Sądu Rejonowego w Końskich Bożenna Świtakowska. W środę dotarła do mnie wiadomość dotycząca reformy przygotowywanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

 

Oczywiście o reformie była mowa już wcześniej, a jednym z jej założeń była likwidacja sądów, w których pracuje do 10 sędziów orzekających. U nas orzeka 13 sędziów. Tymczasem dostałam nową informację z której wynika, że plany likwidacji dotyczą sądów w których orzeka 14 sędziów. A to oznacza, że Sąd Rejonowy w Końskich znalazł się na liście do likwidacji”. Jak dodała pani prezes, nasz sąd funkcjonowałby jedynie jako wydział zamiejscowy Sądu w Skarżysku Kamiennej. Sędzia przypomniała radnym, że Sąd w Końskich istnieje nieprzerwanie od 200 lat. Prosiła o wsparcie w formie uchwały sprzeciwiającej się likwidacji, tym bardziej, że Ministerstwo Sprawiedliwości nie prowadziło żadnych konsultacji, ani z panią prezes czy też z samorządem powiatu. Wszyscy radni poparli wniosek Prezesa Sądu podejmując stosowną uchwałę. Sesja styczniowa to przede wszystkim czas zatwierdzenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2012 rok. Samorząd naszego powiatu zaplanował tegoroczne wydatki na ponad 77 milionów złotych. Najdroższą tegoroczną inwestycją drogową jest przebudowa drogi powiatowej w Końskich, czyli ponad pół kilometra na ulicach Wschodnia i Krzywa – informował na sesji budżetowej Stanisław Mościński - dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Końskich. To zadanie w tym roku kosztować będzie powiat prawie 2 miliony złotych. Kolejnym drogowym zadaniem pod względem wysokości powiatowych nakładów, jest droga o długości ponad 2,5 kilometra pomiędzy Kozowem a Górnikami. Na ten cel zabezpieczamy 1,65 miliona złotych. Przebudowa będzie dotyczyć także 1700 - metrowego odcinka drogi w Niekłaniu, 600 - metrowego od Kamiennej Woli do Adamka, 400 - metrowego w Czerwonej Woli i 400 - metrowego od Kolonii Radwanów do Kolonii Jakimowice. Jak informuje skarbnik powiatu Edyta Drążkiewicz, w zadaniach inwestycyjnych naszego powiatu zaplanowano ponad 760 tysięcy złotych na przebudowę budynku Starostwa Powiatowego, 916 tysięcy złotych i 755 tysięcy złotych na dwa zadania z projektu e-świętokrzyskie, a także 157 tysięcy złotych na zakup samochodu osobowego dostosowanego do przewożenia osób niepełnosprawnych. Zdaniem starosty koneckiego Bogdana Sobonia to budżet skrojony na miarę możliwości powiatu. Opozycja ma odmienne zdanie. Krzysztof Obratański – radny Samorządnych Ziemi Koneckiej - wymieniał całą listę zarzutów pod adresem zarządu, takich jak mała liczba powiatowych inwestycji, nieumiejętność pozyskiwania unijnych funduszy, a przede wszystkim brak polityki przyszłościowej dotyczącej między innymi szpitala czy placówek oświatowych. Natomiast radna z Samorządu Koneckiego 2010 stwierdziła , że jest to budżet „typowo” konsumpcyjny. Jednak po burzliwych obradach i argumentach starosty koneckiego – radni większością głosów budżet zaakceptowali. Nadszedł moment składania wniosków przez radnych. Wtedy o głos poprosiła radna Helena Obara i poinformowała, że grupa radnych składa wniosek o odwołanie Bogdana Sobonia z funkcji starosty. W uzasadnieniu podawała, że starosta „notorycznie dopuszcza się przekraczania ogólnie obowiązujących zasad w prowadzeniu i zarządzaniu starostwem (...), a we wszystkich działaniach preferuje wyłącznie członków PSL i ich rodzin”. Pod wnioskiem podpisało się sześcioro radnych. Byli to Magdalena Prasał, Jan Prasał i Krzysztof Wojcierowski z Platformy Obywatelskiej, Krzysztof Obratański i Jerzy Rąbalski z Samorządnych Ziemi Koneckiej oraz Helena Obara z Samorządu Koneckiego 2010. Jak poinformowała Helena Obara – radni Krzysztof Obratański i Jerzy Rąbalski złożyli stosowne oświadczenie, gdzie wycofali swoje podpisy pod wnioskiem odwołującym starostę, a tym samym cały Zarząd Powiatu Koneckiego. Wtedy nastąpiło największe zaskoczenie na twarzach, zarówno radnych, jak i zebranych na sali, kiedy odczytano nazwiska kolejnych podpisanych, byli to koalicjanci starosty: Michał Pękala z SLD i Marian Gąszcz z PiS, który pełni funkcję wiceprzewodniczącego rady powiatu. Następnie o głos poprosił starosta Bogdan Soboń, który powiedział: „ Skoro pod wnioskiem podpisani są członkowie SLD i PiS, uważam, że dotychczasowa koalicja rządząca jest zerwana . Za bezpodstawne uważam pomawianie mnie o partyjne kumoterstwo. Oczekuję, że usłyszę nazwiska osób, które po linii partyjnej, niby zatrudniałem. Dziwne też, że pracując w zarządzie powiatu od 14 lat dopiero teraz zostałem uznany za uprawiającego politykę partyjną. To bardzo przykre”. W ciągu miesiąca opinię na temat wniosku ma wydać Komisja Rewizyjna oraz Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach. Również w ciągu miesiąca Przewodniczący Rady Powiatu musi zwołać sesję, na której będzie głosowany wniosek o odwołanie starosty.

 

Galeria - XV Sesja Rady ...