loga aloga bloga c

                                             bip  logo termo   ankieta

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Spis telefonów

L.p
Wydział
Telefon
FAX
1
Sekretariat
41 372 41 34
41 372 82 50
41 372 83 20
2
Wydział Organizacji i Informatyzacji Powiatu Biuro Obsługi Klienta
41 372 57 80
 
3
Wydział Budżetu i Finansów
41 372 24 54
 
4
Wydział Administracyjno-Gospodarczy
41 372 26 79
 
5
Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
41 375 12 37
 
6
Wydział Komunikacji i Transportu- Prawa Jazdy
41 375 12 35;  41 372 43 41
 
7
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
41 372 27 78
 
8
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
41 372 67 32
9
Wydział Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
41 372 37 95
 
10
Wydział Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia- PFRON
41 375 12 36
41 372 35 27
11
Wydział Zarządzania Kryzysowego
 41 372 58 26
 
12
Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej
41 372 49 52
 
13
Biuro Rady Powiatu
41 372 41 34
 
14
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
41 372 41 34
 
15
Geolog Powiatowy
41 372 41 34
41 372 58 26
 
16
Inspektor ds. BHP 
41 372 57 04
17
Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością
41 372 84 05
 
18
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
41 372 87 47
 
19
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
41 372 84 07
20
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
41 372 84 06
41 372 57 60
21
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy
41 372 90 50
22
Wydział Promocji i Kultury
41 372 41 34