loga aloga bloga c

                                             bip  logo termo   ankieta

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Powiat w liczbach

(stan wg GUS na dzień 31.12.2016 r.)

 

 


 

 

 

Gminy

Powierzchnia w km2

Sołectwa

Miasta

Ludność ogółem

POWIAT

8

1140

195

2

81 902


Nazwa miasta

Powierzchnia w km2

Liczba mieszkańców

Końskie

18

19 712

Stąporków

11

5 820


Nazwa gminy

Powierzchnia w km2

Sołectwa

Liczba mieszkańców

Końskie

250

42

35 971

Stąporków

232

35

17 369

Gowarczów

101

16

4 664

Smyków

62

12

3 794

Ruda Maleniecka

110

18

3 151

Fałków

132

19

4 572

Słupia Konecka

106

18

3 393

Radoszyce

147

35

9 042