loga aloga bloga c

                                             bip  logo termo   ankieta

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Powiat w liczbach

(stan wg GUS na dzień 31.12.2015 r.)

 

 


 

 

 

Gminy

Powierzchnia w km2

Sołectwa

Miasta

Ludność ogółem

POWIAT

8

1140

195

2

82 336Nazwa miasta

Powierzchnia w km2

Liczba mieszkańców

Końskie

18

20 059

Stąporków

11

5 947Nazwa gminy

Powierzchnia w km2

Sołectwa

Liczba mieszkańców

Końskie

250

42

36 048

Stąporków

232

35

17 567

Gowarczów

101

16

4 700

Smyków

62

12

3 808

Ruda Maleniecka

110

18

3 181

Fałków

132

19

4 559

Słupia Konecka

106

18

3 429

Radoszyce

147

35

9 044